Oplossing voor hoge vraag naar elektriciteit in Haarlemmermeer

17 november 2017

Elektriciteit is onmisbaar in de moderne samenleving. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de robuustheid van tansportnetten. Netbeheerders moeten zorgen voor voldoende reserves om uitval van een belangrijke component te kunnen opvangen. Die ingebouwde reserve is niet bedoeld voor permanent gebruik. Toezichthouder ACM heeft echter besloten voor Haarlemmermeer een uitzondering te maken. Haarlemmermeer is namelijk een aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters, maar het transportnet is niet berekend op de sterke toename van de vraag naar elektriciteit. Netbeheerder Liander gaat daarom het plaatselijke net versterken maar heeft daar enkele jaren voor nodig.  De datacenters willen daar niet op wachten. Ze beschikken zelf namelijk over goede back-up voorzieningen en stemmen daarom in met een tijdelijke verlaging van de eisen aan leveringszekerheid. Liander verwacht eind 2021 weer aan de normale eisen te kunnen voldoen, omdat dan een nieuw onderstation in gebruik wordt genomen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….