Onderbouwing nieuwe Energiewet te mager

18 maart 2021

Pakweg 20 jaar geleden werden de elektriciteit- en gasmarkten geliberaliseerd. Met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet werd dat regeltechnisch in goede banen geleid. Sindsdien zijn die wetten talloze malen aangepast, omdat de markten niet stilstaan en daardoor regelmatig nieuwe problemen opduiken die om een oplossing vragen. Door al die aanpassingen is in de loop van deze eeuw een complex bouwwerk van regels ontstaan, wat roept om een grote opschoonactie. Bovendien zijn de uitdagingen inmiddels structureel anders dan rond de eeuwwisseling. Daarom wil de regering de huidige elektriciteit- en gaswetten vervangen door één geïntegreerde energiewet, gericht op de problemen van heden: ‘de verduurzaming en energietransitie’. Tal van partijen hadden echter stevige kritiek op de conceptversie die de regering eind vorig jaar ter consutatile publiceerde. Dat gold vooral voor het feit dat de regering streeft naar een wet waarmee regels snel en flexibel zijn aan te passen. De keerzijde van zo’n flexibiliteit is namelijk dat de rechtsonzekerheid toeneemt. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk sluit zich nu bij die zware kritiek aan. Het college raadt de regering zelfs af om het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen, omdat het niet mogelijk is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het voorstel vast te stellen. Bovendien vraagt het college zich af waarom warmte niet meteen wordt meegenomen in een energiewet.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….