Noorwegen onderzoekt CO2 transport per schip

21 december 2016

In 2017 gaat Noorwegen serieus werk maken van onderzoek naar de mogelijkheden om CO2 bij grote fabrieken af te vangen en die CO2 vervolgens per schip naar gasvelden in de Noordzee te vervoeren. De Noorse regering wil daartoe omgerekend een kleine 40 miljoen Euro bijdragen aan het technische ontwerp van de keten van afvang, transport en opslag. Het Noorse staatsbedrijf Gassco (evenknie van de Nederlandse Gasunie) is verantwoordelijk voor het onderzoek. Dit bedrijf heeft enkele maanden geleden al een haalbaarheidsstudie naar het transport van CO2 per schip naar offshore gasvelden afgerond. Daaruit bleek dat transport per schip de voorkeur verdient boven transport per pijpleiding. Dat vanwege de relatief beperkte volumes en lange afstanden. Als in 2019 een positief besluit wordt genomen over werkelijke uitvoering, dan kan in 2022 de keten van afvang, transport per schip en opslag in gebruik worden genomen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….