Nog steeds misstanden bij aanleg bodemenergiesystemen

04 februari 2019

De vraag naar systemen voor het winnen en/of opslaan van warmte en kou in de bodem neemt al jaren toe. Die groeiende vraag trekt ook bedrijven aan die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit en het milieu. Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Tansport (ITL) in 2015 en 2016 gericht toezicht gehouden op ontwerp en aanleg door niet-gecertificeerde bedrijven van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen, zoals de warmtepomp. Bedrijven die slechts enkele pompen per jaar plaatsen slagen er namelijk niet in voldoende kwaliteit te leveren en kunnen daarom beter een gecertificeerd bedrijf inhuren. Die aanpak heeft gewerkt, want tussen mei 2015 en oktober 2018 is het aantal gecertificeerde bedrijven gestegen van 48 naar 208. Toch behoeft dit systeem nog een verdere verbetering. Inhuurconstructies kunnen er op papier goed uitzien, maar falen alsnog als een niet-gecertificeerde installateur het meeste werk toch zelf uitvoert.

Niet alleen boven de grond gaat het soms mis, ook onder de grond doen zich misstanden bij de aanleg van bodemenergiesystemen voor. In 2017 heeft de Inspectie daarom specifiek gekeken naar de werkwijze van boorbedrijven. Bij 11 van de 13 inspecties werden daarbij ernstige gebreken geconstateerd, zoals het gebruik van slootwater als boorvloeistof en vooral het niet of slecht afdichten van boorgaten. Dat kan er toe leiden dat schoon grondwater ernstig verontreinigd raakt.  Om zulke misstanden zo veel mogelijke te voorkomen, zal ITL nauw gaan samenwerken met gemeenten en omgevingsdiensten. Gezamenlijk  kunnen ze proberen om te verhinderen dat niet-gecertificeerde installateurs worden ingeschakeld, aldus laat de minister van binnenlandse zaken weten aan de Tweede Kamer.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….