Nijmegen verbiedt biomassacentrales

12 juni 2020

Over biomassa als energiebron is veel te doen. Per eenheid opgewekte energie komt bij verbranden van biomassa veel meer CO2 in de lucht dan bij het verbranden van aardgas. De CO2 van biomassa geldt echter als klimaatneutraal en bovendien moet biomassa voldoen aan duurzaamheidscriteria. Desondanks is er veel verzet tegen biomassacentrales. Veel mensen leggen zich niet neer bij de afspraken over klimaatneutraalheid en vrezen ook de luchtvervuiling door biomassacentrales. Ten opzichte van aardgas, is de uitstoot van vervuilende stoffen als fijnstof en stikstofoxides veel hoger. Dat geldt vooral voor kleinere installaties die niet hoeven te investeren in vergaande zuivering van de rookgassen. De gemeenteraad van Nijmegen heeft om die redenen besloten dat er in de stad geen nieuwe biomassacentrales mogen worden gebouwd. Eerder al hield de raad een biomassacentrale tegen die op het terrein van de voormalige kolencentrale moest verrijzen. Nu trekt de raad dat besluit door naar de hele stad: biomassa als ‘transitiebrandstof’ is wat de raad betreft taboe.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….