Gazprom Energy Nieuwsbrief september 2017

04 september 2017

De Europese Commissie maakt het aggregators riskant gemakkelijk

Het staat buiten kijf dat vraag response in de toekomst van groot belang is voor het bewaren van het evenwicht in de elektriciteitsnetten. Tot nu stemmen voornamelijk centrales de productie af op de fluctuerende vraag, maar daar komt verandering in. Door de groei van zonne- en windenergie zullen in de toekomst verbruikers steeds vaker hun verbruik moeten afstemmen op fluctuerende productie. Bij grote verbruikers is dat relatief eenvoudig, maar bij kleine verbruikers is dat een ander verhaal. Per verbruiker gaat het immers om minuscule flexibiliteit, als die al beschikbaar is. Om dan toch tot significante aan- en/of afschakelbare capaciteiten te komen, moet flexibiliteit van een (zeer) grote hoeveelheid klanten worden gebundeld. Die taak is weggelegd voor een nieuw type marktpartij, de aggregator.

De brancheorganisatie van de elektriciteitssector, Eurelectric,  heeft een studie gepubliceerd die de Europese Commissie de risico’s van de plannen voor ontsluiten van vraagresponse moet laten inzien. Het pakket maatregelen dat de Europese Commissie eind vorig jaar publiceerde onder de noemer ‘Clean Energy Package’, bevat namelijk het voorstel om aggregators vraagresponse te laten ontsluiten zonder dat ze daarvoor de energieleveranciers moeten compenseren. Dat kan leiden tot ernstige marktverstoring en vergaand inefficiënt zijn, aldus Eurelectric. Zonder verplichte compensatie zullen aggregators handelen zodra ze winst kunnen maken. In veel gevallen zal die winst echter kleiner zijn dan de schade die de energieleverancier leidt. Netto is er dan sprake van een maatschappelijk verlies waarvan vooral de consument de dupe zal worden.

De rol van aggregator kan worden vervuld door energieleveranciers, maar ook door partijen die zich richten op een bepaalde soorten flexibiliteit of specifieke apparatuur, zoals bijvoorbeeld een producent van wasmachines of verwarmingsketels. Dat houdt dus in dat aggregators achter de aansluiting waarvoor een energieleverancier verantwoordelijk is, ingrijpen in het verbruik. Met andere woorden, als de aggregator elektriciteit verkoopt aan de markt of aan een netbeheerder, dan wordt die elektriciteit in principe door de energieleverancier geleverd.

Koopt de aggregator in, dan komt die elektriciteit in principe terecht in de portefeuille van de energieleverancier. Dat kan op zichzelf goed werken als aggregators en leveranciers over zulke leveringen en afnames goede afspraken kunnen maken. In het voorstel voor een Clean Energy Package vond de Europese Commissie dat echter niet nodig. Eurelectric wil de Commissie daarom graag op andere gedachten brengen.

Gasunie nuanceert rapport van TNO over importafhankelijkheid

Als het productieplafond voor Groningen verder wordt verlaagt en gasproducenten daarbij nalaten om actief op zoek te gaan naar nieuwe velden dan kan het gebeuren dat Nederland over vier tot zes jaar netto importeur wordt van aardgas. Dat blijkt uit een scenarioanalyse die TNO onlangs publiceerde. Hoewel dat scenario slechts één van de vier geanalyseerde scenario’s is benadrukt TNO vooral dat Nederland ‘sneller dan tot nu toe aangenomen’ netto importeur wordt. TNO dringt aan op een ‘adaptief beleid’. De Nederlandse Gasunie is daar niet bepaald gelukkig mee. In een reactie op het rapport laat Gasunie onder andere weten dat TNO een fout beeld geeft van de volumes Groningengas die nodig zijn voor de leveringszekerheid.

Gasunie heeft moeite met de onevenwichtigheid van het rapport. Zo wijst Gasunie erop dat TNO nauwelijks aandacht besteedt aan het scenario waarin Nederland tot 2030 in de eigen behoefte voorziet. Ook de suggesties van TNO dat er onbekend terrein wordt betreden en ereen kritiek punt wordt genaderd en er dus dringend adaptief beleid nodig is wordt door Gasunie verworpen.. Dat is begrijpelijk want juist ten behoeve van de leveringszekerheid hebben overheid, Gasunie en tal van marktpartijen veel werk gemaakt van de gasrotonde. Die gasrotonde functioneert goed want Nederland kan gas uit vele richtingen ontvangen waaronder LNG. TNO meldt namelijk zelf ook dat er aan betaalbaar LNG geen gebrek is.

In het rapport stelt TNO de vraag wie de verantwoordelijkheid zal nemen om tijdens de energietransitie de leveringszekerheid te garanderen. In de reactie gaat Gasunie constructief met die vraag om.

Gasunie wijst erop dat gas een grote bijdrage kan leveren aan de transitie en dankzij de gasrotonde is Nederland daar al op voorbereid. Gasunie had er ook op kunnen wijzen dat leveringszekerheid van gas goed geborgd is in de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving met Gasunie Transport Services als spin in het web.

500ste veiling van Duitse emissierechten

Sinds begin 2010 veilt de energiebeurs EEX op gezette tijden emissierechten voor de Duitse regering. Op 1 september jl. werd in dat kader de 500ste veiling georganiseerd.

De totale opbrengst van die Duitse veilingen bedraagt zo’n 6 miljard euro voor ruim 900 miljoen emissierechten. De EEX is ook door de Europese Unie aangewezen als allocatieplatform voor de te veilen rechten namens 25 EU lidstaten, waaronder Nederland.

Die veilingen vinden drie keer per week plaats. In 2017 veilt de EU een kleine 948 miljoen emissierechten waarvan zo’n 90% via de EEX worden verkocht.

In Nederlands onderzoek naar de bijna ideale energiebron: thoriumreactor

In het Noord Hollandse Petten wordt sinds kort geëxperimenteerd met technieken die thoriumreactoren mogelijk moeten maken.

Het bedrijf NRG bestraalt diverse zoutmengsels in de High Flux Reactor om de eigenschappen van gesmolten metaalzouten in kaart te brengen.

In het gesmolten en bestraalde zout moet thorium worden omgezet in uranium.

NRG wil er achter komen met welke technieken dat proces van kernfusie het beste werkt. Op de lange termijn moet dat leiden tot commercieel toepasbare goedkope, veilige en relatief schone kernenergie.

Marktprijzen

Met een dip halverwege de maand augustus waren de olieprijzen vrij stabiel rond de 52 USD/bbl voor brent. In de laatste week van augustus liep het prijsverschil tussen de Europese brent en het Amerikaanse WTI echter op van een kleine 4 USD/bbl tot zo’n 5 USD/bbl. Dat vanwege de gevolgen van de storm Harvey op de raffinage capaciteit in de Mexicaanse Golf. Door uitval van Amerikaanse raffinaderijen is de vraag naar ruwe olie daar gedaald met een prijsdrukkend effect op ruwe olie.

Net als in juli zijn de prijzen voor steenkool ook in augustus geleidelijk, maar gestaag gestegen. Daarbij stegen vooral de prijzen voor levering op korte termijn. Levering 2018 steeg van 75,50 euro per ton aan het begin van de maand tot zo’n 79 EUR/ton eind augustus. Levering september 2017 steeg van 82 EUR/ton aan het begin van de maand tot 89 EUR/ton aan het einde van de maand. De vooruitzichten voor de kolenprijs zijn onzeker. Dit komt mede omdat China overweegt eigen voorraden aan te leggen. Zo’n besluit zou op korte termijn tot een sterkere vraag kunnen leiden.

De prijzen voor emissierechten stegen in augustus van zo’n 5,20 EUR/ton geleidelijk tot het niveau van 6 EUR/ton. De stijging komt mede door de stijging van de zogenaamde dark spread. Omdat het aantrekkelijker is geworden om kolencentrales te laten draaien, neemt ook de vraag naar emissierechten toe.

Het prijsverloop voor levering van basislast elektriciteit vertoonde in de maand augustus een grote overeenkomst met het prijsverloop van steenkool. Levering 2018 liet een bescheiden prijsstijging zien van pakweg 35 EUR/MWh begin augustus zo’n 37 EUR/MWh eind augustus.

In de maand augustus dreven de termijnprijzen voor aardgas uitelkaar. De zogenaamde backwardation is duidelijk zichtbaar: leveringen in de toekomst zijn goedkoper dan levering op korte termijn. De korte termijn prijzen worden mede gesteund door zorgen over de betrouwbaarheid van de Franse kerncentrales.

 

 Bron: Ice-Endex

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….