Gazprom Energy Nieuwsbrief november 2015

05 november 2015

Wordt aardgas in 2016 duurder belast?

Naar het zich laat aanzien, komt het voorstel Belastingplan niet ongeschonden door de Tweede Kamer. In het Belastingplan beoogt de regering onder andere om de verhouding in belastingdruk op eerste schijf elektriciteit en aardgas evenwichtiger te maken. Het voorstel gaat diverse fracties in de Tweede Kamer echter niet ver genoeg. De volgende tabel illustreert dat ondanks de voorgestelde relatief forse verhoging van de energiebelasting op aardgas, de kloof tussen elektriciteit en gas erg groot blijft. Kamerleden vrezen dat dat ten koste gaat van energiebesparing, omdat bijvoorbeeld het gebruik van warmtepompen hierdoor wordt ontmoedigd.

 In het Kamerdebat van 2 november jl. heeft Staatssecretaris Wiebes aangegeven open te staan voor aanpassing van de tarieven. Hij noemde dat er bij elektriciteit 2 cent af kan en bij gas 5 cent erbij. Voor gasverbruikers zou dat zonder meer slecht nieuws zijn. Echter, omdat de energiebelasting op gas wordt uitgedrukt in ct/m3 en bij elektriciteit in ct/kWh, is de stap in de richting van gelijktrekking beduidend kleiner dan het lijkt. Met een kleine 10 kWh per m3 gaat het dus om pakweg 0,5 ct/kWh er bij, ten opzichte van 2 ct/kWh bij elektriciteit er af. Als de energiebelasting, net als in de vorige tabel, wordt uitgedrukt in ct/kWh, geeft het aanbod gedaan in het Kamerdebat het volgende beeld[1]:

Het Kamerdebat over het Belastingplan 2016 wordt in week 46 voortgezet, onder andere op 10 en 11 november.

[1] Voor de goede orde: Wiebes heeft geen details gegeven. Daardoor is het onzeker of hij de wijzigen in of exclusief de inflatiecorrectie bedoeld. In deze tabel is uitgegaan van inclusief inflatiecorrectie.

TenneT gaat inkomsten uit veilingen versleutelen in transporttarieven

TenneT beheert een pot met geld afkomstig van het veilen van in- en exportcapaciteit. Het betreft zo’n 780 miljoen Euro. Dat geld is bedoeld voor investeringen in cross border verbindingen. De pot groeit echter sneller dan dat TenneT het geld aan zinvolle hoogspanningsverbindingen kan of wil uitgeven. Het gevolg is dat in toenemende mate geld uit deze ‘veilingpot’ wordt gehaald om de stijging van TenneT’s transporttarieven te beperken. Als het aan TenneT en ACM ligt, wordt die werkwijze de komende tien jaar structureel. De pot mag volledig worden leeg getrokken ten gunste van de transporttarieven. In ruil daarvoor mag TenneT van ACM kosten van nieuwe interconnectoren dekken uit de transporttarieven. De concept overeenkomst waarin dit wordt geregeld is door ACM ter consultatie[2]  gepubliceerd.

Ten tijde van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt deden zich bij de import van elektriciteit waarlijke wild west taferelen voor. Duitse stroom was veel goedkoper dan Nederlandse stroom wat de importcapaciteit zeer aantrekkelijk maakte. Om daarvan te kunnen profiteren werden in 1999 vele honderden nieuwe rechtspersonen opgericht die in totaal 350.000 MW capaciteit[3] aanvroegen. Dat vanwege de beslissing van de toezichthouder om beschikbare capaciteit pro rata over de aanvragers te verdelen. Om zulke taferelen te voorkomen werd eind 2000 besloten beschikbare capaciteit via veilingen toe te wijzen aan marktpartijen. Dat riep wel een nieuwe vraag op: wat te doen met de inkomsten?

De veilingen waren bedoeld om de schaarse capaciteit zo goed mogelijk toe te wijzen en uitdrukkelijk niet bedoeld om er geld mee te verdienen. Dat zou immers een perverse werking hebben, zo werd gevreesd. TenneT heeft als taak te zorgen voor meer transportcapaciteit maar extra capaciteit kan leiden tot lagere veilinginkomsten. Voorkomen moest worden dat de veiling TenneT stimuleert schaarste juist in stand te houden. Daarom werd besloten het TenneT gedeelte van de veilinginkomsten apart te houden en te oormerken als zijnde bedoeld voor uitbreiding van de grensoverschrijdende transportcapaciteit. Desondanks is TenneT uiterst voorzichtig geweest bij het spenderen van het geld. In plaats van potverteren heeft TenneT bijvoorbeeld jaren gedubd of Cobra, zijnde de voorgenomen verbinding met Denemarken, bedrijfseconomisch zinvol is. Die twijfel wil ACM nu wegnemen door toe te zeggen dat TenneT de betreffende investeringen kan terugverdienen uit de transporttarieven.

[2] Reageren kan t/m 2 december.
[3] Het piekverbruik in Nederland bedroeg ongeveer 20.000 MW.

Marktprijzen

Begin oktober stegen de olieprijzen licht om vervolgens weer te dalen tot niveaus schommelend rond de 49 $/bbl. Aanvoerbeperkingen veroorzaakten de initiële stijging maar nieuws over hoge voorraden lieten het sentiment omslaan. Ook de hoge olieproductie in Amerika speelde daarbij een rol. Het prijsverschil tussen Brent en WTI bleef vrij constant. WTI is ruim 2 $/bbl goedkoper dan Brent.

Opmerkelijk is de omslag in het prijsverloop van steenkool. In de eerste drie weken van oktober zette de glijvlucht naar lagere prijzen door maar sloeg toen om naar een stijging. Vooral kolen met levering in december 2015 werden pakweg 2,5% duurder en leverden bijna 52 $/ton op. Levering 2016 deed het wat rustiger aan maar steeg van net iets meer dan 47 $/ton naar 48,5 $/ton in week 45. Voor gebruikers van kolen in het binnenland kwam er nog een extra kostenpost bij. Door de lage waterstand in de grote rivieren kunnen schippers hun boten slechts gedeeltelijk beladen wat transport flink duurder maakt. Door de transportbelemmeringen stijgen de voorraden bij de terminals in Rotterdam en Amsterdam maar daar gaat dus geen prijs verlagend effect van uit.

Duurdere kolen lijken aan de basis te staan van goedkopere emissierechten. Steeg de prijs van emissierechten nog zolang de prijs van kolen daalde, met het omslaan van het prijssentiment voor steenkool sloeg ook het prijssentiment voor emissierechten om. In de loop van oktober zijn de prijzen voor emissierechten gestegen tot boven 8,70 EUR/ton maar in week 45 daalde de prijzen relatief snel tot beneden 8,50 EUR/ton.

Elektriciteitsprijzen waren in oktober behoorlijk stabiel maar dat kan de neerwaartse trend niet verhullen. In week 45 zakte basislast 2016 tot 35,20 EUR/MWh. Cal 17 tot ruim beneden de 34 EUR/MWh en Cal 18 tot ruim beneden de 33 EUR/MWh.  De ruime prijsverschillen tussen de afzonderlijke kalenderjaren doen zich overigens niet voor bij de pieklastlevering. Voor deze producten zitten cal 2016 en cal 2017 dicht bij 42,80 EUR/MWh en is cal 2018 zo’n 50 cent/MWh goedkoper.

Met enkele ‘ups-and-downs’ gaat het sinds begin juli gestaag bergafwaarts met de gasprijzen. Die daling heeft zich ook in oktober voortgezet. Opmerkelijk daarbij is dat de prijzen voor de drie afzonderlijke jaren heel dicht bij elkaar liggen. Dat is mede opmerkelijk omdat de warme herfst geldt als een van de oorzaken van de gestage prijsdaling. Een andere oorzaak is de ruime aanvoer van LNG.

Bron: Ice-Endex

Vinger aan de pols

Bij Gazprom Energy staan service en kwaliteit hoog in het vaandel. Uw mening over onze dienstverlening vinden wij daarom erg belangrijk. Hiermee krijgen wij inzicht in de mogelijkheden om onze manier van werken te verbeteren. Afgelopen zomer heeft B2B een onderzoek uitgevoerd onder onze partners. 

Wij zijn er erg trots op en blij mee dat onze organisatie gemiddeld beoordeeld wordt met een 8,2! Met name onze service en de kwaliteit van onze medewerkers worden goed beoordeeld.  Verbeterpunten zijn er ook, onder andere op het gebied van onze prijzen, de duidelijkheid over de prijsopbouw en online mogelijkheden. Alle punten worden de komende tijd onder de loep genomen om te kijken waar en hoe wij dingen anders kunnen doen. Op het online vlak wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van onze online klantomgeving, Mijn Gazprom Energy. Nu is dit een omgeving waarin gegevens alleen inzichtelijk zijn, dit wordt een interactieve omgeving waar bijvoorbeeld ook offertes kunnen worden aangevraagd.

Welke dingen gaan goed en wat kan beter? Wij houden graag een vinger aan de pols. Veranderingen en verbeteringen zijn een continu proces en daarom krijgt het onderzoek in de laatste maanden van dit jaar een vervolg.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….