Gazprom Energy nieuwsbrief juni 2017

02 juni 2017

Gate terminal ontvangt eerste LNG uit de VS

De Rotterdamse LNG terminal Gate ontvangt begin juni waarschijnlijk de eerste lading LNG uit de Verenigde Staten.

Sinds februari vorig jaar exporteert Amerika LNG, maar nog niet naar de liquide gasmarkten in Noordwest Europa. Daar komt nu verandering in met de aanlanding van Statoil’s LNG-tanker Arctic

Discoverer die gepland staat voor 7 juni. Naar verluidt houdt de aanlanding verband met onderhoud aan Noorse gasvelden en/of onderhoud aan de gasleiding tussen Engeland en België. De eerste levering van Amerikaanse LNG aan Noordwest Europese markt is daarom, volgens uitgever Platts, niet noodzakelijkerwijs het begin van een nieuwe trend.

Sterke groei intraday handel EPEX spot

EPEX Spot rapporteert een sterke groei van de binnen de dag handel in elektriciteit. In de maand mei 2017 werd voor de Nederlandse markt 140 GWh verhandeld, ruim het dubbelde van de 67 GWh aan binnen de dag handel in mei 2016.

Ondanks de verdubbeling, bedraagt de binnen de dag slechts zo’n 5% van de handel op de dag vooruit markt. In mei 2017 werd op die markt 2,82 TWh verhandeld, ten opzichte van 2,88 TWh in mei 2016.

Toezichthouders lichten Europese instituties voor

De Europese energiemarkten staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. Eind vorig jaar lanceerde de Europese Commissie het zogeheten ‘Clean Energy Package for all Europeans’, ook wel Winterpakket genoemd. Het pakket met voorstellen voor wijziging van regels moet leiden tot een ware Europese Energie Unie met de consument aan het stuur. Aan de uiteindelijke vaststelling van het pakket gaan echter uitvoerige besprekingen en onderhandelingen vooraf waarbij diverse Europese instituties betrokken zijn. Daarbij is het van groot belang dat de betrokkenen over voldoende kennis en inzicht beschikken. Althans, dat vinden de Europese toezichthouders op de energiemarkten. Om de daad bij het woord te voegen, publiceren de Europese toezichthouder ACER en/of onder de vlag van CEER samenwerkende nationale toezichthouders, een gestaag groeiende lijst met whitepapers.

De toezichthouders willen voorkomen dat slecht begrip van de marktmechanismen leidt tot slechte besluiten. In de serie met toegankelijke, korte en krachtige zienswijzen, geven de toezichthouders duiding aan diverse onderwerpen, inclusief aanbevelingen voor verbetering van de voorstellen. Onderwerpen die tot nu toe aan bod zijn gekomen betreffen vooral de rol van regionale netbeheerders, toegang tot flexibiliteit en werking van de groothandelsmarkten. In het algemeen nemen de toezichthouders daarin een duidelijke ‘pro-markt’ houding aan.

Zo wijzen ze op de grote bijdrage die markt en prijsmechanismes kunnen leveren aan het behalen van de doelen die de Europese Commissie voor ogen staan.

Een van de jongste bijdrage aan de lijst met whitepapers handelt specifiek over het grote belang van efficiënte prijsvorming op de groothandelsmarkten.

Marktprijzen moeten volgens de toezichthouders kunnen stijgen tot het niveau waarop consumenten actie ondernemen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De toezichthouders waarschuwen uitdrukkelijk voor he het hanteren van maximumprijzen omdat die innovatie remmen en kunnen leiden tot inefficiënt gebruik van transportnetten.

Pioneering Spirit

Afgelopen woensdag is het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit,door de Bosporus gevaren, onderweg naar de Russische stad Anapa aan de Zwarte Zee. Het schip wordt ingezet voor de aanleg van 900 kilometer pijpleiding op de bodem van de Zwarte Zee, van de Russische kust naar Turkije; TurkStream. TurkStream zorgt voor een rechtstreekse koppeling van de gasreserves in Rusland aan het Turkse gastransportnet.

Hierdoor wordt een betrouwbare energiebron voor Turkije en Zuidoost-Europa gecreëerd. Al het scheepvaartverkeer op de Bosporus was stilgelegd.


  

Gazprom Energy heeft een nieuwe LinkedIn pagina

Sinds kort hebben wij een nieuwe LinkedIn pagina.

Neem snel een kijkje en volg ons.

Marktprijzen

Anticiperend op nieuwe afspraken tussen olieproducerende landen om de productie te beperken, liepen de olieprijzen in de eerste drie weken van mei gestaag op. In de laatste volle week van mei werd inderdaad besloten om de productie te beperken, maar in de ogen van handelaren is die afspraak niet afdoende om het overaanbod op lange termijn tegen te gaan. Als gevolg daarvan daalden de olieprijzen rond 25 mei ruim 2 dollar/bbl. Daarna leefden de prijzen weer even op, maar eind mei zette opnieuw een prijsdaling in. De maand werd afgesloten met prijzen voor brent tegen 51 dollar/bbl aan en ruim 48 dollar /bbl voor de Amerikaanse WTI.

Steenkool wordt door de Amerikaanse president Trump weer ‘great again’  gemaakt. Of dat de oorzaak is van de geleidelijke stijging van de kolenprijzen is onduidelijk, maar kolenprijzen hadden in de maand mei wel de wind in de rug. Op de dag dat Trump bekend maakte dat de VS zich willen onttrekken aan de klimaatovereenkomst van Parijs uit 2015, stegen de kolenprijzen licht. API2 contracten voor levering in 2018 wisselende op de eerste dag van juni voor 68 dollar/ton van eigenaar terwijl contracten voor levering kwartaal 3 2017 bijna 76 dollar/ton kosten.

In de laatste dagen van mei kwamen de prijzen voor emissierechten weer boven 5 euro/ton uit. De prijzen voor levering in december 2019 lagen begin juni met zo’n 5,23 euro/ton net iets boven de prijs van 5,17 voor levering december 2018.

De prijzen voor elektriciteit daalden aan het begin van de maand mei licht om vanaf halverwege de maand duidelijk te stijgen. Met prijzen ruim boven 36 euro/MWh blijven de korte termijn contracten basislast beduidend duurder dan levering basislast in 2018. Die laatste koste begin juni ongeveer 34 euro/MWh. De stijging van de prijzen wordt mede geweten aan de geringe neerslag in midden Europa waardoor er minder waterkracht beschikbaar kan komen.

De prijsverschillen tussen verschillende leveringstermijnen vertonen voor aardgas een verloop dat juist het tegenovergestelde is van de elektriciteitsprijzen. Terwijl de prijzen voor levering in de komende kalenderjaren min of meer stabiel bleven (zie navolgende grafiek), daalden de prijzen voor levering op korte termijn juist behoorlijk. Aan het begin van de maand mei lagen de prijzen voor levering in de zomer ongeveer 0,5 euro/MWh beneden de prijzen voor levering in Cal18.

Aan het einde van de maand is dat verschil opgelopen tot 1 euro/MWh. Die daling voor leveringen in de komende maanden heeft uiteraard te maken me de relatief lage vraag naar gas gedurende de zomer.

 

Bron: Ice-Endex

Transport gas wordt goedkoper per 1/7/2017

De tarieven voor het gebruik van hat landelijk gastransportsysteem dalen per 1 juli aanstaande met gemiddeld 26%. Dat heeft toezichthouder ACM besloten. De daling is zo fors omdat de inkomsten van de netbeheerder GTS jaarlijks stapsgewijs horen te dalen. De toezichthouder slaagde er echter niet in om lagere tarieven per 1/1/2017 te kunnen opleggen. Daarom moet de inkomstenverlaging voor het hele jaar 2017 volledig in de tweede helft van het jaar worden gerealiseerd. Volgend jaar zullen de tarieven daardoor weer stijgen maar wel beduidend beneden de tarieven van 2016 blijven. De lagere transporttarieven zijn gunstig voor de gasverbruikers, maar uiteraard ongunstig voor de netbeheerder. Lagere tarieven betekenen namelijk dat met gastransport minder verdiend kan worden en dat drukt de marktwaarde van de gasleidingen. Gasunie heeft daarom begin dit jaar al 450 miljoen euro afgeboekt op de waarde van de transportnetten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….