Gazprom Energy nieuwsbrief juni 2016


Intensivering Energieakkoord: verplichtingen voor leveranciers?

De doelen van het Energieakkoord zijn volgens minister Kamp nog steeds haalbaar. Daarvoor moeten in de tweede helft van 2016 wel extra maatregelen worden genomen. In het bijzonder gaat het daarbij om maatregelen om de doelen van 14% hernieuwbare energie en 100 PJ extra energiebesparing in 2020. Om de productie van duurzame energie verder te stimuleren, wordt intensivering van de ISDE regeling overwogen. Het doel voor energiebesparing vereist een pakket aan maatregelen. Zo zou voor kantoorgebouwen moeten gelden dat ze minimaal over energielabel C beschikken op moment van verkoop of verhuur. Met energie-intensieve bedrijven wil de minister de bestaande 1-op-1 afspraken over energiebesparing intensiveren. Als dat niet werkt, moeten verplichte besparingen worden opgelegd.

Om in de zogenaamde gebouwde omgeving extra energiebesparing te realiseren, moet nog een keuze worden gemaakt tussen twee systemen. Die keuze heeft mogelijk grote invloed op het functioneren van de energiemarkt. De keuze is tussen het aan energieleveranciers opleggen van energiebesparingsverplichtingen of het tenderen van pakketten aan energiebesparingsmaatregelen. Het uitgangspunt in beide systemen is een lijst met maatregelen en bijbehorende besparingen. Het belangrijkste verschil is de wijze waarop de kosten van de maatregelen moeten worden gedekt: door energieleveranciers of door de overheid.

In het systeem van verplichtingen voor energieleveranciers kunnen energieleveranciers verhandelbare certificaten verdienen door goedgekeurde maatregelen uit te (laten) voeren. Dat kan bij hun eigen afnemers, maar dat is niet noodzakelijk. Voor energieleveranciers die ook actief zijn in de installatie- en isolatiebranche is het verwerven van certificaten eenvoudiger als voor partijen die zich voornamelijk met energielevering bezig houden. Ook derden kunnen met het treffen van maatregelen certificaten verdienen en deze aan energieleveranciers verkopen.

Naar rato van hun marktaandeel in de gebouwde omgeving, moeten energieleveranciers hun aandeel in de beoogde extra energiebesparing van 20 PJ in 2020 kopen of realiseren, dan wel een boete betalen bij niet halen van het doel. Hoe de kosten van de regeling op de klanten verhaald kunnen worden, moeten de leveranciers zelf bepalen.

Wordt gekozen voor de tenderregeling, dan wordt een uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor het in de markt zetten van pakketten aan energiebesparingsmaatregelen. Daarbij wordt gedacht aan pakketten

 energiebesparingsmaatregelen van minimaal 100 GJ/jaar. Om de 20 PJ te halen zijn dan maximaal 20.000 tenders nodig in de drie beschikbare jaren. De uitvoeringsorganisatie wordt in dit systeem marktmeester en houdt toezicht op realisme en voorkoming van dubbeltelling. Deelname aan de tenders moet open staan voor alle partijen die besparingsmaatregelen kunnen realiseren.

ACER treft contractuele congestie aan bij 17% van de cross border verbindingen

De Europese toezichthouder energie (ACER) heeft de beschikbaarheid van capaciteit voor gastransport tussen transmissieregio’s en/of landen onderzocht. Daaruit blijkt dat de toegang voor marktpartijen tot transportcapaciteit in 17% van de gevallen niet goed genoeg geregeld is. Partijen die capaciteit hebben gecontracteerd kunnen deze ongebruikt laten. Systeembeheerders moeten daarom vaker ‘firm day ahead use-It-Or-Lose-It’ transportcapaciteit gaan aanbieden. Zodoende komt technisch beschikbare capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar voor daarin geïnteresseerde marktpartijen. Voor 19 gasstations wordt dat per 1 juli 2016 zelfs verplicht, waarvan maar liefst 6 gasstations horen bij de Interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

ACER constateert dat in Noordwest Europa handel in transportcapaciteit voor afzwakking van de gevolgen van contractuele congestie zorgt.

Op de lijst met contractuele verstopte verbindingen komen geen Nederlandse grensverbindingen voor. Wel bevindt grensstation Zevenaar zich in de gevarenzone, aldus ACER.

Dit vanwege de hoge premie die marktpartijen voor het product gegarandeerd transport naar Duitsland in april 2016 moesten betalen.

De Duitse tak van Gasunie komt wel vier keer voor op ACER’s indicatieve lijst van 41 grote gasstations met contractuele congestie.

Investeringen in hernieuwbare energie groeien snel

REN21, het VN beleidsnetwerk hernieuwbare energie, heeft een statusrapport gepubliceerd waaruit blijkt dat wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie in 2015 diverse records hebben gebroken.

Deze investeringen bedroegen in 2015 maar liefst 286 miljard US dollar. Het oude record stamde uit 2011 en stond op 279 miljard USD. Ter vergelijk, in 2005 werd ‘slechts’ 73 miljard USD wereldwijd in hernieuwbare energie geïnvesteerd. Het record in 2015 is het gevolg van forse groei van investeringen buiten de zogenaamde ‘ontwikkelde landen’.

Met 130 miljard USD werd in de ontwikkelde landen in 2015 zelfs minder geïnvesteerd in hernieuwbare energie dan in de vijf voorafgaande jaren. Mede daardoor streefde de investeringen in hernieuwbare energie in de zogenaamde ontwikkelingslanden met 156 miljard USD de investeringen in de ontwikkelde landen zelfs voorbij.

De groei van hernieuwbare energie zat vooral bij de opwek van hernieuwbare elektriciteit met 147 GW aan extra capaciteit. Het totale opgestelde vermogen hernieuwbare elektriciteit kan volgens REN21 23,7% van de mondiale vraag dekken. Waterkracht maakt daarvan het grootste deel uit met 16,6% van de opwek. Investeringen in hernieuwbare warmte zorgde voor 38 GW(thermisch) extra vermogen. Het marktaandeel van hernieuwbare warmte komt daarmee op 8% van het totaal. Bij wegtransport blijft het aandeel hernieuwbaar steken op 4%, voornamelijk geleverd in de vorm van biobrandstof.

Marktprijzen

Na een relatief dieptepunt op 9 mei, veerden de olieprijzen in de maand mei weer snel op. Problemen met olieproductie in Canada spelen een rol bij de prijsstijging. Ook de problemen in Venezuela en Nigeria worden genoemd als oorzaak voor de prijsstijgingen. De prijzen lagen begin juni net beneden 50 USD/bbl voor Brent. De Amerikaanse WTI was ongeveer 1 USD/bbl goedkoper dan Brent.

De lange termijnprijzen voor steenkool volgden in mei globaal het prijspatroon van olie: een relatief prijsdal op 9 mei  en vervolgens een geleidelijke stijging. Die stijging versnelde zelfs in de laatste dagen van mei. De prijs steeg tot boven 50 USD/ton. Prijzen voor steenkool met levering in de komende maand en het komend kwartaal toonden een afwijkend verloop. De dip in de prijzen rond 9 mei ontbrak voor deze producten en de prijzen noteerden 1 tot 2 USD/ton hoger dan voor kalender 2017 levering. Spanningen in kolen producerend  Venezuela, sluiting van mijnen in China en de Duitse plannen om bruinkoolcentrales te parkeren (wat gunstig is voor kolencentrales), spelen een rol bij de sterke kolenmarkt.

De prijzen voor emissierechten kwamen in mei nauwelijks van de plaats en bleven schommelen rond de 6 EUR/ton. De belangrijkste gebeurtenis in de markt voor emissierechten was opnieuw een stap in de discussie over het versterken van het handelssysteem. Ian Duncan, de rapporteur voor het ETS systeem in het Europees Parlement, sluit zich met wat slagen om de arm, aan bij het doel waar de EU Commissie naar streeft. Duncan vergelijkt ETS met een auto zonder brandstof, maar zijn rapport levert vooralsnog geen steun aan de prijzen. De aanbeveling betreft het verhogen van de zogenaamde reductiefactor van de huidige 1,74% per jaar naar 2,2% daling per jaar na 2020. Stijging van het reductiepercentage betekent een versnelde daling van het aantal beschikbare rechten, maar het huidige voornemen is onvoldoende om nu al de prijzen van hun plek te krijgen.

Gedragen door de prijsstijgingen van olie, gas en steenkool, stegen ook de prijzen voor elektriciteit, zij het bescheiden.  Cal 2017 noteerde iets hoger dan 30 EUR/MWh, cal 2018 en cal 2019 noteerden rond de 2940 EUR/MWh.

In de gasmarkt deed zich rond 23 en 24 mei een dip voor, vooral cal 2019 daalde aanzienlijk, al was het kortstondig. Stijging van olieprijzen maar ook lagere aanvoer uit Noorwegen en Rusland deden de emotie omslaan waardoor de prijzen voor cal 2018 en cal 2019 zich herstelden en cal 2017 zelfs duurder werd dan voor het inzetten van de dip.

 Bron: Ice-Endex

Nieuwe functionaliteiten Mijn Gazprom Energy

Vanaf vandaag is het voor klanten van Gazprom Energy ook mogelijk om online hun inloggegevens te wijzigen via Mijn Gazprom Energy. Hiervoor hoeft dan dus geen geen wijzigingsformulier meer ingevuld en toegestuurd te worden.

Gazprom Energy op LinkedIn

Wist u dat u ons ook kunt volgen via LinkedIn? Via de pagina van Gazprom Energy kunt u op de hoogte blijven van de laatse nieuwtjes, zoals vacatures en nieuwsberichten. 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….