09 februari 2021

Deens parlement stemt in met energie-eiland

Het Deense parlement heeft ingestemd met de bouw van zo’n energy hub in de Noordzee, op 80 kilometer uit de kust. De kosten worden geschat op 34 miljard USD en oplevering zal niet voor 2030 plaatsvinden, maar dan heeft Denemarken wel iets heel bijzonders: een windenergie-eiland. Het eiland moet worden geïntegreerd in de Europese transportnetten. Na aanvankelijk voldoende groene stroom te verwerken voor 3 miljoen huishoudens, mikt Denemarken op een doorgroei naar voldoende voor 10 miljoen huishoudens. Het eiland van minimaal 120.000 m2 produceert echter zelf geen energie, maar moet dienst doen als verzamel- en doorvoerpunt voor 3 GW aan productiecapaciteit. Mogelijk wordt zelfs gekozen voor een eiland van 450.000 m2, goed voor maar liefst 10 GW.

In de loop van de tijd kan het eiland worden uitgebreid met haven- en opslagfaciliteiten en mogelijk zelfs installaties om groene stroom om te zetten in groene brandstoffen. Als eerste stap gaat Denemarken een tender organiseren voor marktpartijen die geïnteresseerd zijn om aan de bouw van het eiland bij te dragen. Die tender moet ook duidelijkheid verschaffen over de verdeling van het eigendom binnen het beoogde privaat publieke partnerschap.

Blauwe waterstof goedkoper dan groene waterstof

Waterstof staat volop in de belangstelling. Niet alleen in Nederland, maar in alle West-Europese landen wordt gerekend op waterstof als cruciale energiedrager op weg naar een emissievrije energievoorziening. Diverse landen, zoals Duitsland en Frankrijk, trekken dan ook veel geld uit om het realiseren van de verwachtingen mogelijk te maken. Daarmee belooft de EU een heuse markt voor waterstof te worden, inbegrepen waterstof-import vanuit landen met veel productiepotentieel.

Onder andere Chili, Marokko, Canada en Rusland maken zich op om CO2-vrije waterstof te produceren, bedoeld voor export naar West-Europa. Daarbij gooit Marokko, volgens analisten van Aurora, de hoogste ogen wat betreft lage productiekosten.

Marokkaanse groene waterstof (waterstof uit hernieuwbare bron) kan zelfs goedkoper worden geproduceerd dan blauwe waterstof (productie van waterstof in combinatie met CO2 afvang en opslag) in landen met lege gasvelden, zoals Nederland, Noorwegen en Rusland. Echter, als de transportkosten worden meegenomen, dan zijn gebruikers van waterstof in Noord-Duitsland het goedkoopste uit met blauwe waterstof uit Nederland, aldus Aurora.

Franse ‘klimaatzaak’ maant regering tot actie

De Franse regering moet meer doen om het klimaat te beschermen. Tot die conclusie kwam de Franse administratieve rechtbank in een zaak die aangespannen was door onder andere Greenpeace en Oxfam. Frankrijk heeft namelijk te weinig ondernomen om het officiële doel van 40% broeikasgas reductie in 2030 ten opzichte van 1990, en klimaatneutraal in 2050, te halen. De regering spant zich wel in om de achterstand meer dan goed te maken en geeft toe dat er bij het ondernemen van actie vertragingen zijn opgetreden.

De aanklagende organisaties spreken dan ook over een historische overwinning. Maar, zonder afbreuk te willen doen aan het succes van de Franse campagne, de uitspraak bevestigt ‘slechts’ dat de regering de officiële doelen moet halen. Dat is een groot verschil met de Nederlandse Urgenda-klimaatzaak, waarin werd bepaald dat de regering veel meer moest doen dan het halen van het officiële doel, namelijk minimaal 25% CO2 in 2020 terwijl het officiële doel 20% bedroeg.

Afstandsregels voor windturbines in de belangstelling

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil de regering vastleggen dat er tussen windturbines en woningen minimaal een afstand van 1000 meter moet worden aangehouden. De windsector heeft geschokt gereageerd op de plannen. Niet alleen wordt de bouw van nieuwe windturbines bijna onmogelijk, ook herbouw op bestaande parken komt dan in gevaar. De afstand tussen windturbines en woningen houdt ook in Nederland de gemoederen bezig; het gaat hier om afstanden van soms niet meer dan 350 meter.

In een expert-sessie georganiseerd door de gemeenteraad van Amsterdam, meldde een audioloog dat 50 tot 80% van de bevolking klaagt over slaapverstoring bij afstanden tussen 500 en 700 meter. Om zulke grote problemen te voorkomen, zou de minimale afstand 10 keer de ashoogte moeten bedragen. In Amsterdam komt dat neer op 900 tot 1300 meter afstand. Zo gek is het voornemen van de Duitse deelstaat dus nog niet.

Marktprijzen

Ondanks toenemende zorgen over een derde of zelfs vierde Covid-19 golf, overheerst optimisme bij beleggers. Dat zorgt niet alleen voor hoge beurskoersen, maar ook voor stijgende olieprijzen. Dat laatste wordt wellicht geholpen door relatief lage voorraden en zelfbeperking in Saudi-Arabië. Dat resulteerde in de eerste dagen van januari en in de eerste dagen van februari in aanmerkelijke prijsstijgingen. Brent steeg van ruim 51 USD/bbl begin januari naar ruim 58 USD/bbl begin februari.

De goedkopere Amerikaanse WTI volgde de koers van brent op een niveau pakweg 3 USD/bbl beneden brent.

De opmerkelijkste prijsbewegingen deden zich voor bij emissierechten. Begin januari stegen de prijzen tot bijna 35 EUR/ton om vervolgens rond 33 EUR/ton te blijven schommelen. Echter, begin februari schoot de prijs omhoog richting 38 EUR/ton. Zorgwekkend is dat tot nu toe een duidelijke reden voor deze forse prijsstijging lijkt te ontbreken. Mogelijk is de prijsstijging veroorzaakt door speculatie, maar speculanten hebben geen fysieke behoefte aan emissierechten en moeten deze op een gegeven moment dus ook weer verkopen. Daardoor is het de vraag of dit prijsniveau bestendig is. Ondertussen beïnvloed deze prijs wel overige commodities, zoals de prijs voor steenkolen en elektriciteit.

Ondanks de opwaartse druk vanuit de markt voor emissierechten, waren de termijnprijzen gedurende januari vrij stabiel. Levering basislast 2022 schommelde rond de 48 EUR/MWh maar begin februari liep de prijs op richting 50 EUR/MWh.

Net als bij elektriciteit zat er gedurende de maand januari weinig beweging in de termijnprijzen voor aardgas.

De maand- en dag-vooruitmarkten lieten een ander beeld zien. In de tweede week van januari deed zich daar een forse piek voor, met prijzen tot 26 EUR/MWh, die vooral door speculatie veroorzaakt lijkt te zijn. Wellicht waren er prijsopdrijvende signalen zoals weer en voorraden, maar onvoldoende voor een plotse en kortstondige sprong van 30%. 

Bron: Ice-Endex

Dubbel tarief voor kleinverbruik aansluitingen met conventionele meters komt te vervallen

Vanaf 1 juli kunnen kleinverbruik aansluiting(en) met een conventionele meter geen gebruik meer maken van het lage (avond/nacht) tarief. Vanaf deze datum stoppen de netbeheerders namelijk met het doorgeven van het toonfrequentiesignaal, het signaal wat nodig is om te kunnen schakelen tussen de verschillende tarieven. Een conventionele meter met twee levertelwerken registreert vanaf dat moment het gehele verbruik op één van deze twee telwerken. Daardoor is de meter dus alleen nog geschikt voor een enkel tarief. Alleen met een slimme meter kan nog gebruik worden gemaakt van het dubbele tarief, doordat deze meters automatisch schakelen tussen de tarieven.

Voor conventionele aansluitingen met een overeenkomst met dubbel tarief zullen wij een vast percentage van het totale verbruik na 1 juli, factureren tegen het eerder overeengekomen normale leveringstarief en het overige verbruik factureren tegen het lage leveringstarief.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om voor 1 juli de meter alsnog te laten vervangen door een slimme meter, zodat de automatische schakeling, en daarmee het dubbel tarief, behouden kan worden. De netbeheerder kan meer vertellen over de mogelijkheden.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….