Gazprom Energy Nieuwsbrief februari 2016

09 februari 2016

LNG volgens Europese toezichthouders belangrijk voor leveringszekerheid gas

Als er in de EU een tekort aan gas optreedt door onderbreking van de gangbare toevoer, dan kan LNG een belangrijke rol spelen voor de leveringszekerheid. Die verwachting spreekt de Council of European Energy Regulators (CEER) uit, in een onlangs gepubliceerde analyse. De lange periode met hoge vraag naar LNG in Azië met hoge wereldmarktprijzen als gevolg, loopt ten einde. CEER verwacht een aanmerkelijke flexibilisering van de globale LNG markt. Bestemmingsclausules in LNG leveringscontracten worden minder belangrijk waardoor kopers van LNG vrij de eindbestemming kunnen kiezen. Daardoor kunnen plots optredende tekorten in de EU gemakkelijker door extra LNG import worden ingevuld. In toenemende mate zal de prijs die kopers bereid zijn te betalen, de eindbestemming van LNG leveringen bepalen. Dat is goed voor de leveringszekerheid van de EU. Wel bedreigt het principe dat als de prijs maar hoog genoeg is, het gas wel naar de EU komt, de betaalbaarheid van gas, aldus CEER. Om de betaalbaarheid van gas zo veel mogelijk te waarborgen, is CEER voorstander van nauwe samenwerking en verdere integratie van de Europese gasmarkt.

Dijsselbloem verwacht zeer forse daling van de gasbaten

Inkomsten uit winning, transport en verkoop van aardgas dragen sinds jaar en dag fors bij aan de begroting van de Nederlandse Staat. In topjaar 2013 maakten die zogenaamde gasbaten met ruim 15 miljard Euro meer dan 6% van de inkomsten uit. Die tijden zijn voorbij. Fors lagere gasprijzen (mogelijk een halvering t.o.v. 27 ct/m3 in 2013) in combinatie met fors lagere Nederlandse gasproductie (mogelijk een halvering t.o.v. van 82 mrd m3 in 2013) trekken een zware wissel op de Rijksbegroting, meldde minister Dijsselbloem (Financiën) onlangs in een interview. Ten opzichte van 2013 verwacht hij voor 2017 ruim 11 miljard Euro lagere gasbaten.

Duitsland exporteert steeds meer (vuile) stroom

Vorig jaar werden volgens denktank Agora in Duitsland diverse records op het gebied van elektriciteit gebroken. Nog nooit zo’n hoog aandeel duurzaam (32,5% van de consumptie, tegen 27,3% in 2014); 50% meer windenergie dan in 2014 en ook de totale productie steeg ten opzichte van 2014 met 3% naar de hoogste ooit: 647 TWh. Met ruim 30 TWh netto import vanuit Duitsland profiteerde Oostenrijk het meest van die Duitse bedrijvigheid. Ook Nederland importeerde veel stroom uit Duitsland, netto ruim 16 TWh. Ondanks de stijging van duurzame stroom productie, bleef de productie van conventionele centrales nagenoeg op hetzelfde peil als 2014. Agora concludeert daarom dat de netto Duitse export van in totaal 50 TWh, vooral vuile stroom betreft.

Ruwe olie uit de VS bereikt Rotterdam

Op 21 januari vond een bijzondere gebeurtenis plaats: in de haven van Rotterdam werd 75.000 ton ruwe schalieolie uit de VS aangevoerd. Sinds begin dit jaar is het ruim 40 jaar oude exportverbod voor ruwe olie opgeheven. Echter, vanwege het overaanbod op de wereldmarkt hebben analisten geen hoge verwachtingen van de groei van olie export. Hoe die groei verloopt, zal mede afhangen van de spread tussen de prijzen voor de Europese Brent en Amerikaanse WTI. Die spread leek de eerste weken van 2016 zo goed als verdwenen maar loopt sinds eind januari 2016 weer op. Hoe bestendig dat is valt nog te bezien maar buiten kijf staat dat het opheffen van het exportverbod van groot strategisch belang is.

EFET wil versterking van ETS

Aan elkaar overlappend en soms zelfs onderling tegenwerkend klimaatbeleid moet een einde komen, vindt de European Federation of Energy Traders (EFET). Veel acties die worden ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen hebben slechts als effect dat de prijzen voor emissierechten verder dalen. Het systeem van verhandelbare emissierechten hoort echter centraal te staan. In een discussiedocument zet EFET uiteen hoe het ETS systeem versterkt kan worden. Als er al overlappend beleid wordt gevoerd, zoals stimuleren van de productie van duurzame energie, dan zou het aantal beschikbare emissierechten in het ETS systeem verminderd moeten worden met de CO2 besparing die het overlappende beleid veroorzaakt. Tevens zou de EU veel minder gratis CO2 rechten moeten verstrekken aan de industrie. De angst voor de zogenaamde carbon leakage mag er niet toe leiden dat een potentieel krachtig klimaatbeleid verwordt tot een tandeloze tijger. Verdere maatregelen die EFET voorstelt zijn het versneld onttrekken van een substantieel deel van de rechten en het instellen van emissieplafonds op een rolling adjustment basis zoals al in Australië wordt toegepast.

Marktprijzen

Overaanbod in de oliemarkt, onder andere versterkt door de terugkeer van Iran op de wereldmarkt, zorgde voor prijsdalingen in de eerste weken van 2016. Het dieptepunt lag rond de 28 $/bbl. De prijzen liepen in de laatste week van januari weer op. Ook de spread tussen WTI en Brent, die zo goed als weg was, liep weer op. Begin februari moest voor een vat Brent ruim 35 USD worden betaald en voor een vat WTI ruim 32 USD.

Net als de olieprijzen daalden prijzen voor steenkool tot 21 januari om vervolgens weer op te veren. De prijzen voor steenkool levering 2017 schommelden in januari rond de 39 USD/ton.

De prijzen voor emissierechten staan sterk onder druk. Veilingen van emissierechten die overheden organiseren versterken het bestaande overaanbod. Ook de sterke daling van de gasprijzen wordt gezien als een oorzaak voor daling van prijzen voor emissierechten. Als het relatief schone gas CO2-rijke brandstoffen als steenkool kan verdringen, daalt immers de vraag naar CO2 rechten. Van ruim 7,50 EUR/ton daalde de prijzen voor emissierechten in een schommelend patroon richting 5,60 EUR/ton begin februari.

In lijn met de overige energieproducten daalden ook de termijnprijzen voor elektriciteit tot 21 januari sterk. Basislast kalenderjaar 2017 daalde zelfs tot beneden 26 EUR/MWh. Basislast levering 2018 daalde zelfs tot ruim beneden de 25 EUR/MWh. Na dat dieptepunt krabbelden de elektriciteitsprijzen enigszins op tot ruim boven 27 EUR/MWh voor basislast 2017 en net boven 26 EUR/MWh voor basislast 2018. 

In lijn met de olieprijzen gingen ook de gasprijzen fors omlaag in de eerste weken van 2016. Door de warme winter en hoger aanbod LNG op de wereldmarkt, daalden vooral de prijzen voor leveringen op de korte termijn. Zelfs na het keerpunt voor energieprijzen, 21 januari, bleven korte termijn leveringen met prijzen rond de 12,50 EUR/MWh relatief goedkoop. Leveringen voor de volgende kalenderjaren krabbelden wel enigszins op maar lagen begin februari nog ruim beneden 15 EUR/MWh.


Bron: Ice-Endex

Masterclass met Tradegame

Op 12 april aanstaande kunt u weer deelnemen aan onze Masterclass Energie en Inkoop met Tradegame. Kom in één middag meer te weten over de ontwikkelingen op de energiemarkt en de mogelijke inkoopstrategieën voor zakelijke energie en breng dit daarna direct in de praktijk bij het spelen van de Trade Game. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Terug naar het nieuwsoverzicht


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….