Gazprom Energy Nieuwsbrief augustus 2016


Rotterdam levert eerste LNG voor zeevaart

Vloeibaar aardgas kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van milieuvervuiling door de scheepsvaart. Rotterdam bouwt daarom een speciale terminal, LNG Breakbulkhaven, waar schepen en trucks LNG kunnen laden. Die terminal wordt naar verwachting eind 2016 opgeleverd. Vooruitlopend daarop wordt in de week van 8 augustus al het eerste zeeschip geladen met LNG. Rotterdam zet daarmee een heugelijke stap in de strategie om van de haven een toonaangevend Europees LNG-knooppunt te maken.

Rotterdam is niet de enige die streeft naar de rol van toonaangevend LNG-knooppunt en ook niet de enige die op dat vlak successen boekt. Na een kleine vijf jaar bouwen, ontving LNG-terminal Duinkerke begin juli de eerste lading LNG en begin augustus de tweede. Met deze ladingen worden de installaties getest en gebruiksklaar gemaakt. Eind september moet de terminal gereed zijn voor commercieel gebruik.

Op jaarbasis kan Duinkerke 13 miljard m3 gas ontvangen. Mede-eigenaar Fluyxs benadrukt daarbij dat Duinkerke ook bijdraagt aan de bestemmingsflexibiliteit die LNG-terminal Zeebrugge biedt.  Er is namelijk ook een nieuwe gasleiding gelegd tussen de LNG-terminals Duinkerke en Zeebrugge met een capaciteit van 8 miljard m3.

PBL pleit voor vergroening energiebelastingen

Volgens een recent beleidsrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) klopt de milieuschade veroorzaakt door energieverbruik niet met de huidige structuur van de energiebelastingen. Daarom pleit PBL voor voortzetting van het beleid om energiebelasting van elektriciteit naar gas te verschuiven, het afzwakken van de degressieve belastingtarieven en verminderen of opheffen van vrijstellingen en kortingen. In het bijzonder pleit PBL er voor om ook energiedragers die als grondstof wordt gebruikt te belasten[1]. De producten zoals kunstmest, plastics en staal, die met vrijgestelde energiedragers worden geproduceerd, blijven immers ook in de afvalfase onbelast.

In het rapport zet PBL de milieuwinst van enkele duurzame opwek en energie-efficiënte technieken af tegen de bijbehorende belastingvoordelen (tarieven 2013). Daarmee illustreert PBL treffend haar opvatting dat de energiebelasting niet klopt met de milieueffecten. Zo is zonnestroom voor huishoudens zeer royaal bedeeld met belastingvoordelen terwijl er slechts een zeer geringe milieuwinst mee wordt behaald. Warmtepompen bij huishoudens leveren daarentegen meer milieuwinst op dan zonnepanelen, maar worden belastingtechnisch juist ontmoedigd[2].  De grootste uitschieter in mismatch zijn echter houtkachels. Vanwege de luchtverontreiniging die deze kachels veroorzaken, zijn de maatschappelijke kosten ervan zwaar negatief, al is dat in de industrie vanwege efficiëntere kachels iets minder dan bij huishoudens.

De timing van de publicatie van het PBL advies is opmerkelijk. Niet alleen moet binnenkort het belastingplan 2017 verschijnen, ook de discussie over de zogenaamde salderingsregeling voor zonnestroom is een hot item. Na het zomerreces debatteert de Tweede Kamer over de salderingsregeling. De bouwsector, duurzame energiesector en consumentenorganisaties voeren een felle lobby om de belastingvoordelen zo lang mogelijk te handhaven. 

PBL plaatst de milieuvoordelen en belastingdervingen nu op objectieve wijze in perspectief.

[1] Bij aardgas betreft deze zogenaamde feedstock pakweg 9% van het totale Nederlandse gasverbruik.
[2] De 2016 tarieven hebben de ontmoediging van warmtepompen verminderd tot opgeheven.

Marktprijzen

De olieprijzen gingen in de maand juli in glijvlucht omlaag. Pas begin augustus sloeg de trend enigszins om, mede door een daling van de olieproductie in Amerika. Brent olie daalde eind juli tot net beneden 42 USD/bbl om vervolgens te stijgen tot boven 44 USD/bbl. De prijzen voor de Amerikaanse WTI lagen ruim 2 USD/bbl lager dan voor Brent.

De prijzen voor steenkool vertoonden een compleet ander beeld dan de prijzen voor olie. Met ups en downs stegen de kolenprijzen. Eind juni lagen de prijzen voor cal 17 levering nog rond 54 USD/ton, begin augustus moest ruim 60 USD/ton worden betaald. Beperkingen in productie en export die China hanteert voor steenkool vormen een verklaring voor de prijsstijging. De prijzen voor steenkool met levering in de komende maanden liggen pakweg 2 USD/ton hoger dan de prijzen voor Cal 17.

Gedurende juli schommelden de prijzen voor emissierechten tussen 4,40 en 4,90 EUR/ton. Begin augustus stegen de prijzen vanuit het dieptepunt in juli weer iets tot net boven 4,60 EUR/ton.

Elektriciteitsprijzen voor basislast 2017 stegen in de eerste helft van juli tot net boven 34 EUR/MWh. In de tweede helft van de maand gingen de prijzen voor basislast 2017 weer omlaag tot 32 EUR/MWh. Prijzen voor levering in kwartaal 4 2016 liggen bijna 3 EUR/MWh hoger dan voor levering 2017. De prijsontwikkelingen van aardgas lijken de belangrijkste drijfveer voor de prijsontwikkelingen elektriciteit te zijn.  

De gasprijzen lieten in de laatste week van juli een behoorlijke daling zien. De daling werd ingegeven door dalende olieprijzen en ruime gasvoorziening. Op de dag vooruitmarkt zijn de prijzen zelfs gedaald tot ruim beneden 14 EUR/MWh. De combinatie van lage vraag in de industrie door de vakantieperiode en aankomst van LNG duwt de prijzen op de spotmarkt omlaag.

 

Bron: Ice-Endex

Gazprom Energy groeit

En dat betekent onder andere dat wij op zoek zijn naar nieuwe collega's. Wil je weten naar wie wij op zoek zijn? Bekijk dan hier onze vacatures.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….