Nieuwe rechtszaak vanwege Urgenda-doel.

28 juni 2021

Zoals het er nu uitziet, viel de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 zo’n 24,5% lager uit dan in 1990. Het definitieve cijfer, dat tussen 23 en 26% uit kan komen, zal pas in januari 2022 worden vastgesteld. Dan zal ook duidelijk worden of Nederland het doel van 25% reductie heeft gehaald, wat door de rechter werd opgelegd in de Urgenda-klimaatzaak. Wel meldt de regering aan de Tweede Kamer dat de emissies in het eerste kwartaal van 2021 vooralsnog iets hoger uitvallen dan in het eerste kwartaal van 2020.  Diverse maatregelen moeten echter nog van kracht worden, zoals een beperking van de hoeveelheid steenkool die voor elektriciteitsproductie mag worden gebruikt. Ook werkt de regering aan een pakket van aanvullende maatregelen, maar wordt daarbij gehinderd door de demissionaire status. Deze positieve boodschappen zijn echter niet besteed aan Urgenda. Integendeel, Urgenda directeur Minnesma kondigde juist aan dat Urgenda opnieuw naar de rechter stapt omdat de regering volgens haar niets doet met het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak. Urgenda gaat een dwangsom eisen, mogelijk zelfs ter hoogte van 2 miljard euro. Ook dreigt Urgenda met een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….