Nieuw: volledige openheid voor elektriciteitslevering

09 januari 2020

Sinds de jaarwisseling is de zogenaamde ‘full disclosure’ van kracht. Leveranciers van elektriciteit moeten voortaan voor alle geleverde elektriciteit over garanties van oorsprong beschikken. Voorheen gold dat alleen voor groene stroom. Door garanties van oorsprong voor hernieuwbare elektriciteit af te boeken, mag stroom die vanuit het net wordt geleverd, groen worden genoemd. Alle overige stroom is grijs, hoewel ook daar natuurlijk grote verschillen bestaan in bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk. Om afnemers van grijze stroom bewuster te maken van de herkomst van hun specifieke elektriciteit en zodoende hernieuwbare elektriciteit te bevorderen, is nu het systeem van ‘full disclosure’ ingevoerd. Dat op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer.

Naast garanties van oorsprong voor hernieuwbare elektriciteit, worden nu dus ook garanties van oorsprong voor niet-hernieuwbare elektriciteit aangemaakt door TenneT-dochter Certiq. In het jaaroverzicht van Certiq is goed te zien dat elektriciteitsproducenten al maanden bezig zijn met  de voorbereidingen. Ruim 500 installaties voor niet-hernieuwbare elektriciteit, goed voor een vermogen van ruim 15.000 MW, zijn inmiddels aangemeld. Daarmee is ook al een behoorlijke voorraad aan certificaten opgebouwd. Die voorraad bestaat voor het overgrote deel uit elektriciteit opgewekt met aardgas


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….