Netwerkbedrijven leggen waterstofnet aan

04 oktober 2018

Nederland bezit een fijnmazig netwerk waarmee bijna alle huizen, kantoren en fabrieken van aardgas worden voorzien. Die gasdistributienetten zijn volgens kennisinstituut KIWA ook geschikt voor het transport van waterstof en/of bio-methaan. Om dat mogelijk te maken moeten wel diverse maatregelen worden getroffen. Bij gebruik van 100% waterstof zijn bijvoorbeeld andere gasmeters met een grotere capaciteit nodig, omdat het volume bij waterstofgas  per eenheid energie drie maal zo hoog is als bij aardgas. Ook is er andere apparatuur nodig om lekken op te sporen en moet personeel getraind worden om met ander gassen om te gaan.  Omdat waterstof in een ‘toekomst zonder aardgas’ een belangrijke rol kan spelen, willen de netwerkbedrijven de theorie graag in de praktijk uitproberen. Op termijn willen ze proeven doen in woonwijken, maar daar gaat eerst een meer bescheiden proef in “The Green Village” te Delft aan vooraf.  Deze week zijn de netwerkbedrijven in die proeftuin voor duurzame innovaties begonnen met de aanleg  van een heus waterstofnet om kennis en ervaring met het transport en gebruik van waterstof op te doen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….