Netuitbreiding met voorrang voor verduurzaming

20 maart 2023

De regering heeft een prioriteringskader voor uitbreidingen van het stroomnet gepubliceerd. Dat kader geeft netbeheerders ruimte om bij het plannen van investeringen in netversterkingen rekening te houden met maatschappelijke belangen. Netbeheerders kunnen dat kader toepassen in hun investeringsplannen die ze in 2024 moeten vaststellen. Het kader moet nog in een ministeriële regeling worden opgenomen om een wettelijke basis te geven aan voorrang voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie. Dat gaat bijvoorbeeld over grote netuitbreidingen voor windparken op zee, de verduurzaming van de industrie en elektrificatie van de gebouwde omgeving. Het prioriteringskader betreft uitdrukkelijk netverzwaringen en gaat dus niet over de volgorde van netaansluitingen. Voor nieuwe en verzwaring van bestaande aansluitingen geldt vooralsnog first come first serve. Echter, onder de verantwoordelijkheid van toezichthouder ACM wordt in een afzonderlijk traject gekeken of daar ook met prioriteiten kan worden gewerkt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….