Netbeheerders willen voorrang bij toewijzing stikstofruimte

09 juni 2023

In het FD pleiten de CEO’s van de netbeheerders er voor om uitbreidingen van het elektriciteitsnet vrij te stellen van de stikstofprocedures. Het gaat per project immers om een zeer bescheiden uitstoot en de netbeheerders spannen zich bovendien in om die uitstoot te beperken en te compenseren. Belangrijker nog is dat de netuitbreidingen vaak noodzakelijk zijn om elders in de economie te verduurzamen en stikstofemissies te kunnen verlagen. Door de huidige stikstofimpasse worden volgens de netbeheerders bijna 3000 netuitbreidingen geraakt. Voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd, moeten eerst tijdrovende stikstofberekeningen worden opgesteld en dan nog is het onzeker of de vergunning wordt verstrekt. Onderwijl kunnen bijvoorbeeld geen laadpalen worden geplaatst of kan de industrie niet verduurzamen. Om uit die vicieuze cirkel te komen, zou de regering de Europese RED III regels snel moeten implementeren zodat vergunningsprocedures voor energieprocedures worden versneld. Een alternatief is om energieprojecten met voorrang stikstofruimte toe te kennen vanuit een stikstofbank die de overheid vult.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….