Netbeheerders willen spoedpakket om tekorten aan te pakken.

23 juni 2022

Om de schaarste aan transportcapaciteit zo snel mogelijk te verhelpen, pleiten de netbeheerders voor kortere doorlooptijden bij de vergunningverlening en grootschalige opslag. De beschikbare netcapaciteit moet beter worden benut en tariefsystemen moeten daartoe prikkelen. De salderingsregeling voor zonnepanelen draagt bij aan netcongestie en zou zo snel mogelijk vervangen moeten worden door regelingen die opslag stimuleren. Hoewel de capaciteit in de netten in de afgelopen 5 jaar al is verdubbeld, moet tot 2030 nogmaals een verdubbeling plaatsvinden. Om dat mogelijk te maken moet de regering onder andere de vergunningsprocedures zo kort mogelijk maken, aldus de netbeheerders. Overigens is de methodiek voor transporttarieven geregeld in de zogeheten Tarievencode elektriciteit. Deze regelgeving wordt door de toezichthouder ACM vastgesteld, maar het recht om voorstellen tot wijzigingen in te dienen is het domein van de gezamenlijke netbeheerders. Met andere woorden; voor aanpassing van de tarievensystematiek is geen landelijk actieplan nodig, want die bal ligt nu al bij de netbeheerders.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….