Netbeheerders publiceren zonneladder voor bedrijfsdaken.

24 november 2021

De regering is van plan om de energiebesparingsplicht voor bedrijven aan te passen. Zo worden ook voor bedrijven die deelnemen aan het systeem van Europese emissiehandel (ETS) zonnepanelen op bedrijfsdaken verplicht als de terugverdientijd beneden 5 jaar ligt. In de toelichting op het voorstel, verwijst de regering naar de zonneladder 2019. Die ladder stuurt aan op gebruik van daken en onbenutte oppervlaktes in de gebouwde omgeving om landbouwrond en natuur te sparen. Echter, omdat veel elektriciteitsnetten overbelast dreigen te raken, is plaatsing op bedrijfsdaken niet altijd vanzelfsprekend. De gezamenlijke netbeheerders hebben daarom een zonneladder specifiek voor bedrijfsdaken gepubliceerd. Die ladder promoot vooral het plaatsen van zonnepanelen ter dekking van het eigen verbruik in real time, dus zonder teruglevering. Als teruglevering onvermijdelijk is, dan pleiten de netbeheerders voor zorgvuldige inpassing. Lukt dat niet, dan zien de netbeheerders liefst een combinatie van productie en opslag of conversie. Als ook dat niet lukt, rest de netbeheerders slechts om te waarschuwen dat het transportnet mogelijk niet in staat is om de alle stroom op te nemen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….