Netbeheerders publiceren actiepunten voor de energietransitie

24 november 2017

Netbeheer Nederland heeft 10 actiepunten voor een succesvolle energietransitie gepubliceerd. De brancheorganisatie van netbeheerders wil daarmee blijvend een hoogstaande en betaalbare energievoorziening garanderen. De maatregelen in die netwerkagenda zijn ingedeeld naar tijdsvlak. Zo willen de netbeheerders de energietransitie een boost geven door de gasaansluitplicht voor nieuwbouw onmiddellijk te schrappen en hybride warmtepompen als alternatief voor CV-ketels te stimuleren.  Voor de langere termijn moet het gasnet echter deels worden behouden. Het gasnet kan dan worden gebruikt voor de distributie van duurzame gassen, zoals biogas en waterstof of syngas, opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. Eveneens voor de langere termijn willen de netbeheerders flexibele nettarieven mogelijk maken, niet alleen voor gas en elektriciteit, maar ook voor warmte. Als het aan de netbeheerders ligt, gaan zij namelijk ook de warmtenetten beheren en integreren met elektriciteit en gas zodat totale energiesystemen ontstaan.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….