Nederland ondertekend het “Hydrogen Initiative”

20 september 2018

Momenteel draait de energietransitie vooral om elektriciteit. Duurzame elektriciteit kan immers kostenefficiënt worden geproduceerd, getransporteerd en geconsumeerd. Echter, lang niet alle processen waarvoor energie nodig is lenen zich voor elektrificatie. Als het aandeel zonne- en windenergie te groot wordt, kunnen bovendien problemen ontstaan door gebrek aan mogelijkheden om elektriciteit op te slaan. Waterstof kan als energiedrager de lacunes invullen die ontstaan bij verdere toename van het aandeel zonne- en windenergie. Overschotten duurzaam geproduceerde elektriciteit kunnen via elektrolyse worden omgezet in waterstof. Die duurzame waterstof kan eenvoudiger dan elektriciteit worden opgeslagen, getransporteerd via gasleidingen en worden gebruikt op plekken waar nu aardgas of olieproducten worden gebruikt. Dat zal echter niet vanzelf gaan. De benodigde apparatuur is nu erg duur en inefficiënt en ook aan de distributie en toepassing van waterstof kan nog veel verbeteren. Bijna alle EU-lidstaten, waaronder Nederland en aangevuld met Zwitserland, willen werk maken van het verbeteren van de mogelijkheden om waterstof te produceren, transporteren en toe te passen in een verduurzaamd energiesysteem. Om dat te veranderen hebben ze deze week hun handtekening gezet onder het “Hydrogen Initiative”, een politiek statement om productie en toepassingen van duurzame waterstof te bevorderen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….