Nederland moet flink aan de bak met energiebesparing

13 februari 2018

N.a.v. de publicatie van de Kamerbrief over de Energieakkoord uitvoeringsagenda 2018, is dit artikel op 14 februari aangevuld.

Het is de politiek al lang een doorn in het oog. Heel veel bedrijven zijn vanuit de Wet Milieubeheer verplicht te investeren in energiebesparing als die maatregelen zich binnen vijf jaar laten terugverdienen. Het grote probleem met dat voorschrift is de handhaving. Die ligt bij gemeenten maar daar ontbreekt de kennis en kunde. Daarom wil minister Wiebes die bewijslast omdraaien. Bedrijven die onder de Wet Milieubeheer vallen moeten dan zelf melden welke maatregelen ze hebben genomen zodat ambtenaren gericht kunnen kijken naar maatregelen bij bedrijven die achterblijven. Om het wettelijke systeem rond de besparingsverplichting in de Wet Milieubeheer te verbeteren, wil Wiebes, in samenspraak met het bedrijfsleven, decentrale overheden en ander Energieakkoord-partijen, het zogeheten Activiteitenbesluit Milieubeheer aanpassen. Een voorstel daartoe zal deze zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd zodat de wijzigingen op 1 juli 2019 in kunnen gaan.

De voorgenomen maatregel maakt onderdeel uit van een breder pakket van maatregelen die de borgingscommissie Energieakkoord in een nieuwe uitvoeringsagenda heeft opgenomen. Volgens de commissie zijn de 2020 doelen van het akkoord wel binnen bereik maar dat vereist ferme actie, vooral, maar niet uitsluitend, op het gebied van energiebesparing.

Uitvoerige informatie over het Activiteitenbesluit en het soort bedrijven en/of activiteiten waarop dit besluit van toepassing is, is te vinden op Infomil.nl.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….