Nederland mist de boot als er niet in duurzaamheid wordt geïnvesteerd

24 april 2017

In een ingezonden brief in dagblad Trouw roepen 90 hoogleraren de regering op om fors te investeren in duurzaamheid. Maar liefst 200 miljard euro is er de komende decennia nodig om een klimaatvriendelijkere samenleving op te bouwen. Die kosten moeten worden gedragen door de vervuilers. Ook het indirect subsidiëren van fossiele brandstoffen, zoals lagere energiebelasting voor grootverbruikers, moet worden afgeschaft.  Tot de lijst van bepleitte maatregelen horen ook kilometerheffing en CO2-belastingen. Daarnaast moeten ook de kolencentrales uiterlijk in 2020 dicht en energiebesparing in bestaande woningen moet fors worden gestimuleerd, aldus de hoogleraren. De brief is een initiatief van prof. Rotmans die enkele jaren geleden al soortgelijke acties nam tegen kolencentrales en tegen schaliegas.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….