Nederland boekt 471 miljard m3 af op de gasvoorraad in Groningen

09 augustus 2019

TNO/NLOG heeft het jaarverslag 2018 “Delfstoffen en aardwarmte in Nederland" gepubliceerd. TNO houdt voor de overheid heel nauwkeurig bij wat zich afspeelt in de mijnbouw met betrekking tot vergunningen, onderzoek, productie, voorraden en prognoses. Daarom is het jaarverslag Delfstoffen in Nederland is een belangrijke informatiebron en naslagwerk. Uit het rapport blijkt dat de productie van aardgas in Nederland snel terug loopt. Voor het Groningenveld is dat alom bekend, maar ook de productie uit de zogeheten kleine velden loopt snel terug. De productie kan mogelijk nog een paar jaar op peil worden gehouden als voldoende gas uit onzekere voorraden wordt geproduceerd. Echter, na 2023 is voor de handhaving van de productie steeds meer gas nodig uit ‘nog te ontdekken velden’.

De regering probeert het voor gasproducenten aantrekkelijk te maken om op zoek te gaan naar nieuwe velden, maar of dat gaat lukken valt nog te bezien. Het beeld dat het rapport schetst is dat de gloriejaren voor Nederland als gasproducent definitief voorbij zijn. Wat geldt voor de kleine velden, geldt uiteraard nog veel meer Groningen. In de voorradenboekhouding wordt Groningen per 1 januari 2019 op 73 miljard m3 gesteld. Dat is 490 miljard m3 minder dan op 1 januari 2018 waarvan slechts 19 miljard m3 reductie door productie. Het overgrote deel, maar liefst 471 miljard m3, is afgeboekt als gevolg van de beslissing om de productie in Groningen vanwege de aardbevingen versneld te reduceren.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….