Natuurvergunning voor biomassacentrale Diemen

08 april 2020

Provincie Noord-Holland verleent een natuurvergunning voor de nieuw te bouwen biomassa centrale in Diemen. Daarmee komt daadwerkelijk bouw van de centrale in zicht. De plannen om 120 MW aan warmte te gaan produceren door het verstoken van hout stuiten echter op veel verzet. De provincie kan de natuurvergunning verstrekken, omdat wordt aangenomen dat de biomassaketel minder stikstof uitstoot dan de twee gasgestookte warmtekracht centrales en gasgestookte hulpwarmtecentrale. Volgens de berekeningen daalt de stikstofuitstoot zelfs en zouden de natuurgebieden beter af zijn. Of dat ook werkelijk zo is, valt nog te bezien. Bij de huidige lage gasprijzen kan het wel zijn dat het aantal draaiuren van de gascentrales juist sterk toeneemt. In dat geval geldt een plafond voor de stikstofuitstoot van de hele locatie. Dat plafond was in het verleden overigens te hoog vastgesteld. Ter gelegenheid van de nieuwe vergunning heeft de provincie die fout herstelt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….