Natuurbescherming moet meer aandacht krijgen in het Klimaatakkoord

27 mei 2019

Wat zich precies afspeelt aan de onderhandelingstafels van het Klimaatakkoord is slechts bij de insiders bekend. Pas ruim na het definitief worden van de afspraken zal de rijkoverheid enige openheid van zaken geven. Dat maakt het extra bijzonder dat Natuurmonumenten in een open brief aan de SER wel inzicht geeft in de posities en standpunten van diverse partijen die deelnemen aan de ‘klimaattafel’ elektriciteit.

Natuurmonumenten roept de SER als coördinerende instantie op om natuurbescherming serieus te nemen. Slechts 13% van Nederland is aangewezen als beschermd natuurgebied en die gebieden staan al erg onder druk. In de voorlopige teksten voor het Klimaatakkoord neemt die druk nog eens sterk toe, want ministerie, gemeenten en provincies claimen het recht om voor natuurgebieden afwegingen te mogen maken tussen de belangen van natuur enerzijds en de belangen van het opwekken van duurzame energie met windturbines en zonneparken anderzijds. Energiebedrijven en natuurbeschermers zijn het volgens Natuurmonumenten eens geworden dat er binnen beschermde natuurgebieden naar gestreefd moet worden om de natuur zo veel mogelijk te ontzien. Die formulering biedt wel openingen voor energieproductie en gaat dus eigenlijk al te ver wat natuurbeschermers betreft. Natuurmonumenten is daarom bijzonder verbolgen dat overheden weigeren zelfs dit compromis in de teksten op te nemen. Omdat de overheden blokkeren dat het Klimaatakkoord voldoende rekening houdt met de belangen met natuurbescherming, roept Natuurmonumenten de Tweede Kamer op om daar alsnog voor te zorgen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….