Nationale kwaliteitseisen voor waterstof?

09 november 2022

Nederland heeft hoge ambities op het gebied van waterstof en Gasuniedochter Hynetwork Services is aangewezen om een landelijk transportnetwerk voor waterstof te ontwikkelen. Dat netwerk moet ook zware verbindingen krijgen met Duitse industriegebieden, want een goed functionerende waterstofmarkt is een internationale aangelegenheid. Zo’n Europese markt kan alleen functioneren als eisen aan de kwaliteit van het te transporteren waterstof internationaal geharmoniseerd zijn. Daartoe lopen diverse trajecten vanuit de Europese standaardisatieorganisatie CEN. Het tijdsschema voor de uitrol van de Nederlandse waterstofmarkt is echter ambitieuzer dan de tijd die nodig is voor het ontwikkelen van Europese kwaliteitscriteria voor ‘pijpleiding-waterstof’. De regering overweegt daarom toch alvast nationale eisen op te stellen voor de kwaliteit van in het netwerk in te voeden waterstof. Dat lijkt een kleinigheid, maar kan later tot behoorlijke kosten leiden. Immers, de zuiverheid van waterstof en aard en mate van verontreinig hangt sterk af van de productiewijze en investeringen in voorzieningen om zo schoon mogelijke waterstof in het net te kunnen invoeden. Tevens zullen afnemers hun investeringen afstemmen op de kwaliteit die ze verwachten te ontvangen. Dus, als Nederland hogere of juist lagere eisen stelt dan te zijner tijd vast te stellen Europese criteria, dan zijn Nederlandse fabrikanten en/of verbruikers mogelijk te duur uit. Maar, wachten op de EU gaat ook gepaard met kosten, dus vraagt de regering in een brede consulatie aan de markt wat wijsheid is.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….