05 december 2022

Windparken op zee worden de laatste tijd subsidievrij gebouwd, maar dat betekent niet dat het voor de belastingbetalers gratis is. De windenergie moet namelijk wel aan land worden gebracht. De daarvoor benodigde kabels worden door staatsbedrijf TenneT aangelegd op kosten van afnemers en/of de Staatskas. Naast die zeer hoge kosten per kabel, brengt dat transport nog een groot probleem met zich mee. De hoeveelheid energie die vervoerd kan worden is relatief beperkt. Pijpleidingen die gas vervoeren scoren wat dat betreft veel hoger: goedkoper dan kabels en per bestede euro een grotere transportcapaciteit. De regering verwacht dan ook dat bij doorgroei van wind op zee na 2030, naast elektriciteit ook waterstof op zee geproduceerd zal worden. Te zijner tijd is daarvoor een waterstofnet op zee nodig en overeenkomstig de aanwijzing van TenneT als beheerder van het elektriciteitsnet op zee, wil de regering Gasunie aanwijzen als beheerder van het waterstofnet op zee.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….