Milieuwetenschappers: “Biomassa uit bossen is niet klimaatneutraal”

13 september 2019

In een artikel van EASAC, een Europese koepel van wetenschapsacademies, roepen 15 internationale wetenschappers van naam en faam op om biomassa uit bossen niet langer aan te merken als zijnde klimaatneutraal. Het idee dat CO2 uit biomassa vrij recent aan de atmosfeer is onttrokken en door bijgroei van biomassa binnenkort ook weer in hout wordt vastgelegd, stamt uit de tijd dat alleen afval van bosbeheer beschikbaar was voor verbranding. Daarom hebben EU-politici in 2009 afgesproken dat gebruik van biomassa meetelt als hernieuwbare energie. Echter, juist die afspraak heeft het speelveld compleet veranderd. Diverse lidstaten hebben veel geld uitgetrokken voor het subsidiëren van het gebruik van biomassa waardoor er niet langer sprake is van inzet van afval van bosbeheer. Integendeel, de oogst van bomen en productie van houtpellets is geïndustrialiseerd. Daarnaast worden er tientallen miljoenen tonnen bos-biomassa over duizenden kilometers vervoerd met mogelijk rampzalige gevolgen voor klimaat en biodiversiteit.

 

Tussen 2009 en 2018 is de wereldwijde verbrandingscapaciteit voor biomassa bijna verdubbeld, maar inzet van biomassa betekent in eerste instantie dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer juist toeneemt. Inzet van het zogeheten ‘klimaat neutrale’ biomassa uit bossen maakt daardoor het halen van de afspraken uit het ‘Parijs-akkoord’ onwaarschijnlijk. Daarom roepen de wetenschappers  de politiek op  om de definities voor klimaatneutraliteit aan te passen aan de wetenschappelijke werkelijkheid. Dat geldt niet alleen voor de EU die in 2018 de oude afspraken intact heeft gelaten, maar ook voor de Verenigde Naties. De Verenigde Naties hebben weliswaar oog voor de extra uitstoot die energiewinning uit bos-biomassa veroorzaakt, maar schrijven voor dat de verantwoordelijkheid voor die uitstoot ligt bij het land dat biomassa exporteert. Dat is comfortabel voor het importeerde land, maar in werkelijkheid is er slechts schijnzekerheid als het exporterende land de VN-verplichtingen niet serieus neemt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….