Meer budget voor isolatie van woningen en kleinschalige duurzame energie

21 december 2020

Per 1 januari aanstaande vervalt de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De subsidie van pakweg 20% van de kostprijs van maatregelen om woningen te isoleren, blijft echter beschikbaar. De belangrijkste elementen van de SEEH worden namelijk overgeheveld naar de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dat betreft de aard van isolatie (de bouwelementen raam, dak, vloer of gevel) en de eis dat minimaal twee van deze elementen moeten worden aangepakt. Om te zorgen dat de vlag de lading blijft dekken, wordt de volle naam van de ISDE uitgebreid met het woord Energiebesparing.

Belangrijker is dat de regering het beschikbare budget aanmerkelijk verhoogt. In 2020 was 100 miljoen euro beschikbaar en dat wordt 164 miljoen euro in 2021. Wel worden in het budget van de nieuwe regeling enkele schotten aangebracht, zodat geld beschikbaar blijft voor specifieke zaken, zoals kleine windturbines en zonnepanelen.

In de subsidieregeling wordt aanvragers extra zekerheid geboden. Mocht het zijn dat een aanvraag in 2021 wegens budgetoverschrijding wordt afgewezen, dan kunnen particulieren de aanvraag in 2022 opnieuw indienen. Voor zakelijke aanvragers is doorschuiven niet nodig, want zij moeten eerst aanvragen en dan pas investeren.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….