Meer belangstelling dan budget in de SEEH

04 februari 2021

De laatste tijd is er veel aandacht voor energiebesparing, vanwege het klimaat, maar ook vanwege de forse verhoging van belasting op aardgas. Daardoor is er ook veel belangstelling voor subsidieregelingen gericht op het besparen van energie. Die belangstelling is zelfs dermate groot, dat de overheid heeft besloten om de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) te sluiten. Afgelopen zomer is deze regeling aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt en onlangs is het deel van de regeling dat op bewoner-eigenaren was gericht, ondergebracht in de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Verenigingen van eigenaren, inclusief gemengde verenigingen van eigenaren (verenigingen waarin koop- en huurwoningen zitten), konden echter nog terecht bij de SEEH. Tot eind 2022 zou een budget van 12 miljoen euro beschikbaar zijn, maar het blijkt dat tot eind 2020 al dermate veel aanvragen zijn ingediend, dat het budget ontoereikend is. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het subsidieloket daarom met onmiddellijke ingang gesloten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….