Meer aansluitingen op warmtenetten

05 oktober 2023

RVO heeft de duurzaamheidsrapportage warmtenetten 2022 gepubliceerd. Die rapportage laat zien dat het aantal aansluitingen in 2022 behoorlijk is gegroeid. Warmtebedrijven zijn echter pas sinds 2020 verplicht jaarlijks duurzaamheidsrapporten in te dienen. Daardoor bestaat de groei deels uit aansluitingen op kleine netten die nu pas voor het eerst gemeld zijn, maar al in 2021 of eerder zijn aangelegd. Voor de 20 grootse warmtenetten toont RVO cijfers vanaf 2016 en ook die laten een substantiële groei zien, van 380.000 aansluitingen in 2021 naar 395.000 in 2022. Daarnaast zijn er in Nederland nog 95.000 aansluitingen op kleine en middelgrote netten plus, naar schatting 40.000 aansluitingen op kleine netten waar RVO geen cijfers van heeft. RVO becijfert dat de grote netten 63% CO2-uitstoot besparen ten opzichte van een situatie waarbij de gebouwen gasketels zouden gebruiken. Dat percentage is iets hoger dan de 62% in 2021. Onduidelijk is of dat een structurele verbetering is of het gevolg van de relatief warme winter. De meeste grote warmtenetten gebruiken namelijk grote gasketels, zogenaamde hulpwarmtecentrales, als back-up en voor het opvangen van pieken in de warmtevraag. Bij afwezigheid van extreme kou, is minder gasgestookte hulpwarmte vereist en draaien de netten meer op de primaire bron, voornamelijk warmte uit afvalverbrandingsinstallaties en biomassacentrales.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….