Liever een afvalverbrander dan een biomassacentrale in de achtertuin?

13 januari 2021

In 2015 had Amsterdam ambitieuze plannen voor een innovatieve biomassavergasser, maar daar is niets van terecht gekomen. In plaats daarvan bouwde AEB, de afvalverwerker die voor 100% in handen is van gemeente Amsterdam, een biomassaketel die zwaar onder vuur ligt van milieubeschermers. Afgelopen najaar bleek al dat de rookgassen nogal vies zijn en het tientallen miljoenen euro’s vergt om dat te verbeteren. Bovendien was toen duidelijk dat de installatie kwetsbaar was voor handhavingsverzoeken, omdat een andere installatie is gebouwd dan is vergund. Die handhavingsverzoeken zijn inderdaad ingediend en inmiddels ook al afgewezen. Maar daarmee is de kous niet af, integendeel.

MOB, de organisatie bekent van vasthoudend verzet tegen stikstofdepositie, heeft de publiciteit gezocht met bijzonder zware verwijten richting de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De organisatie noemt de afgasreiniging van de biomassacentrale van AEB inferieur. De fijnstofemissie is 10 keer en de ammoniakemissie zelfs 20 keer hoger dan bij een moderne afvalverbrandingsinstallatie. Daarbij houdt MOB wel een slag om de arm, want de conclusies zijn ontleent aan onvolledige meetrapporten. De volledige meetrapporten zijn vooralsnog namelijk geheim.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….