Lat voor planschade vanwege windturbines ligt hoog

06 augustus 2018

Vanwege onduidelijke locatiebeschrijving in raadsbesluiten, verwarrende krantenberichten en een vernietigde milieuvergunning, meenden enkele huizenkopers in Houten dat er geen turbines in de buurt van de van te kopen huizen zouden worden gebouwd. Toen dat wel het geval bleek te zijn, wilden ze van de gemeente een financiële vergoeding voor de zogeheten planschade. De waarde van hun woningen was in hun ogen namelijk door een onvoorziene beleidswijziging gedaald. De gemeente wees dat af en de woningeigenaren verloren ook de rechtszaak die ze tegen de gemeente aanspanden. In hoger beroep geeft ook de Raad van State de bewoners ongelijk, omdat ze de mogelijkheid van plaatsing wel hadden kunnen voorzien. Volgens de Raad hadden de gedupeerden ten tijde van de aankoop rekening kunnen en moeten houden met de mogelijkheid van windturbines nabij hun huizen en is er dus geen sprake van planschade. Als een redelijk denkend en handelend koper, hadden ze uit moeten gaan van de meest ongunstige uitwerking van de gemeentelijke windenergieplannen. Dat destijds in kranten melding werd gemaakt van windturbines op, in plaats van langs, industrieterrein De Meerpaal, valt de gemeente niet aan te rekenen, aldus de Raad.  Dat ook in het raadsbesluit abusievelijk De Meerpaal als locatie wordt genoemd, doet daar niet aan af. Bij lezing van het hele besluit, hadden de kopers kunnen weten dat die locatie aanduiding foutief was en daar dus ook rekening mee moeten houden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….