Lagere transportkosten voor batterijen die congestie verminderen

30 maart 2023

In het kader van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie, onderzoekt ACM mogelijke aanpassingen in de systematiek van transporttarieven. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de nettarieven voor batterijsystemen. Immers, afhankelijk van locatie en tijdstip, kunnen batterijen helpen bij het ontlasten van het transportsysteem. Batterijen die dicht bij zonne- of windparken staan, kunnen bijvoorbeeld pieken in de productie opslaan en op een rustiger moment alsnog in het transportnet invoeden. Netbeheerders hoeven dan minder te investeren en daar kunnen dan voor de beheerder van zulke batterijsystemen lagere transportkosten tegenover staan, vindt ACM. Wel benadrukt ACM het belang van het opnemen van voorwaarden om efficiënter netgebruik te borgen. Hoe dat vorm te geven, moet binnenkort duidelijk worden in een ACM-voorstel voor een aparte tariefcategorie voor batterijen. In aanvulling daarop noemt ACM ook de introductie van flexibele (non0-firm) transportrechten mogelijk interessant voor batterijen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….