Kolencentrales mogen blijven maar moeten omzien naar alternatieve brandstof

23 mei 2019

De regering wil het gebruik van steenkool voor de productie van elektriciteit per 31/12/2029 verbieden. Daarmee wil de regering de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen. De drie splinternieuwe kolencentrales hoeven daarvoor niet dicht, maar zullen moeten omzien naar alternatieve brandstoffen, zoals biomassa, (hernieuwbaar) gas of eventueel zelfs exotische brandstoffen zoals ijzerpoeder, ammonia en/of waterstof. Omdat het nog tien jaar duurt voordat het verbod op het gebruik van kolen ingaat, hebben de exploitanten van de centrales nog voldoende tijd om de centrales voor zulke alternatieve brandstoffen geschikt te maken. Dat houdt ook in dat de exploitanten worden geacht in staat te zijn het grootste deel van hun investeringen terug te verdienen. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over het voorstel  “Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie”. In de brief erkent de minister dat het verbod op kolen in Nederland weliswaar tot 18 Mton/jaar CO2-reductie leidt, maar  op Europese schaal blijft daar slechts een reductie van 8 Mton van over. Met andere woorden, naar verwachting wordt 10 Mton CO2-uitstoot/jaar slechts naar het buitenland verplaatst. Dit ‘weglekken’ van CO2-emissie kan worden voorkomen door CO2-emissierechten op te kopen, maar bij de huidige prijs van 27 EUR/ton, zou dat bijna een half miljard euro per jaar kosten, aldus de minister.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….