Kolencentrales Maasvlakte 1 & 2 definitief gesloten

03 juli 2017

In 2013 werd in het Energieakkoord vastgelegd om vóór juli 2017 alle kolencentrales uit de jaren tachtig te sluiten. Afgelopen vrijdag was het zover. Letterlijk één minuut voor twaalf, werden kolencentrales Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 stilgelegd. Daarmee kwam een einde aan een bewogen geschiedenis. Deze centrales zijn namelijk begin jaren zeventig gebouwd als gascentrales maar in de jaren tachtig volledig omgebouwd tot kolencentrales. Als reactie op de energiecrisis van 1979 wilde men toen de afhankelijkheid van aardgas beperken. Tegen de tijd dat de ombouw gereed was, was de wereld echter ingrijpend veranderd. De gasprijzen waren weer fors waren gedaald en de commissie Brundtland had het rapport ‘Our common future’ gepubliceerd. Daardoor stond de verzuring van het milieu door de uitstoot van zwavel- en stikstofoxides volop in de belangstelling. Dat had een afkeer van steenkool als gevolg. Om de milieuschade zo veel mogelijk te beperken, bleef de exploitant aan de Maasvlakte centrales sleutelen. Er werden rookgasontzwavelingsinstallaties geplaatst, vliegas afgevangen en begin deze eeuw deNOx installaties toegevoegd.  Inmiddels is de wereld echter wederom ingrijpend veranderd. Het beperken van de opwarming van de aarde heeft nu de hoogste milieuprioriteit. In dat kader vond in de laatste minuut van juni 2017 de laatste ingreep in de centrales plaats: de definitieve sluiting.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….