Klimaatbeleid: hoe doen andere landen het?

29 juni 2021

In zijn beroemde boek “Small is Beautiful” schreef Fritz Schumacher begin jaren zeventig van de vorige eeuw: “think globally, act locally”. Dat motto inspireert al decennialang strijders voor klimaatacties, maar gaandeweg lijkt het eerste deel ondergeschikt te raken aan het tweede deel en vernauwt de belangstelling zich tot terugdringen van de CO2-uitstoot in eigen gemeente, regio of land. In dat opzicht is het een goede zaak dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een lezenswaardig rapport de situatie in Nederland uitvoerig vergelijkt met die in enkele andere landen, met het oog op lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Daaruit wordt onder andere de conclusie getrokken dat Nederland nog een lange weg te gaan heeft naar netto-nul in 2050. Dat mede omdat klimaatbeleid in Nederland laat op gang is gekomen en gebukt gaat onder veranderingen van inzichten. Landen die voorop lopen kenmerken zich juist door stevig en stabiel beleid, aldus het PBL. Zo laten Denemarken en Zweden zien hoe de warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving koolstofarm gerealiseerd kan worden: uitgekiende energiebelasting en relatief veel biomassa, restwarmte en afval als energiebronnen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….