Kernenergie past in de Nederlandse energiemix

27 september 2022

De regering streeft naar de bouw van nieuwe kerncentrales, maar wil besluiten over kernenergie zorgvuldig nemen. Eerst wil de regering antwoord hebben op tal van vragen. Bijvoorbeeld: willen marktpartijen überhaupt kerncentrales bouwen in Nederland? Antwoord: ja, mits. En: hoe moeten besluiten worden genomen? Antwoord: betrek burgers. Aan deze reeks antwoorden op vragen voegt de regering twee nieuwe rapporten toe: een scenariostudie en een onderzoek naar financieringsmodellen. Vooral die scenariostudie is relevant, omdat vaak wordt beweerd dat kernenergie en grootschalige inzet op zonne- en windenergie slecht samen gaan. In bijna 200 pagina’s wordt echter uiteengezet dat in tal van omstandigheden kernenergie wel degelijk een belangrijke bijdrage kan leveren aan een betrouwbare, kostenefficiënte en CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. Een belangrijk aspect van kerncentrales is de verminderde afhankelijkheid van import van energie. Wel wijzen de auteurs er op dat de bouw van kerncentrales erg duur is, onder andere door de lange bouwtijd waarin geen inkomsten worden verworven. Om kerncentrales dan toch te laten bijdragen aan lagere elektriciteitskosten voor consumenten, is het gewenst dat de overheid actief participeert in de bouw van nieuwe kerncentrales.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….