In 2020 maakt saldering plaats voor een terugleversubsidie

18 juni 2018

De regering verwacht dat in 2030 1,5 tot 2 miljoen huishoudens elektriciteit opwekken met zonnepanelen op het eigen dak. De zogenaamde salderingsregeling speelt tot nog toe een belangrijke rol bij het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen. De regering vindt die regeling echter te duur, omdat er steeds meer inkomsten uit energiebelasting worden misgelopen. Bovendien kost de regeling ook per opgewekte kWh veel meer geld dan de overige steunmaatregelen voor duurzame energie. Daarbij komt dat zonnepanelen de afgelopen jaren sterk in prijs zijn gedaald en het einde aan die ontwikkeling is nog niet in zicht. Vanwege deze prijsdaling blijft investeren in zonnepanelen ook interessant bij een karigere steunregeling. Daarom wil de regering de salderingsregeling in 2020 vervangen. Voor opgewekte elektriciteit die door het  huishouden of bedrijf meteen zelf wordt gebruikt, blijven alle voordelen in stand. Maar voor elektriciteit die aan het net wordt terug geleverd, gaat de regering een subsidie per kWh betalen. Die regeling moet zorgen voor een terugverdientijd van ongeveer 7 jaar. De subsidie moet worden aangevraagd waarbij de regering een bepaald budget per jaar ter beschikking stelt. Voor huishoudens en bedrijven die voorafgaand aan de invoering gebruik maken van de salderingsregeling, komt er een soepele overgangsregeling.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….