Hoge windturbines veroorzaken veel waardedaling woningen

18 december 2019

De waarde van woningen daalt als er windturbines in de omgeving worden gebouwd. In de afgelopen 25 jaar is dat effect gemiddeld 2,1% voor woningen binnen 2 kilometer van windturbines. Uit onderzoek dat minister Wiebes naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de waardedaling na 2011 is gestegen. De minister meldt dat dit komt doordat windturbines steeds hoger worden. Hoge turbines vangen weliswaar veel wind, maar zijn ook veel nadrukkelijker aanwezig dan de kleinere voorgangers. Bij turbines hoger dan 150 meter blijven de woningprijzen gemiddeld zelfs 5% achter bij woningen waar zich geen turbines binnen 2 kilometer bevinden. Overigens blijkt dat ook woningen in de nabijheid van zonneparken licht in waarde dalen, maar het effect kan nog niet goed worden becijferd omdat zonneparken pas recent in opkomst zijn.

Waardedaling van woningen door de komst van wind- en zonneparken wordt formeel planschade genoemd. Deze schade komt in meestal voor rekening van de projectontwikkelaar. De schade wordt echter niet volledig vergoed. Gedupeerden draaien zelf op voor minimaal 2% van de daling. Dat vanuit de gedachte dat tal van ontwikkelingen invloed uitoefenen op de waarde zodat niet elke euro die er bij komt of er af gaat, vergoed hoeft te worden. Maar voor projectontwikkelaars heeft Wiebes goed nieuws. Waarschijnlijk wordt in 2021 de nieuwe Omgevingswet van kracht en daarin wordt geregeld dat het eigen risico voor woningbezitters wordt verhoogd van 2% naar 4%. Als ware het een doekje voor het bloeden, wijst Wiebes er op dat de Omgevingswet ook moet bevorderen dat de omgeving kan financieel participeren in duurzame energie projecten. Zodoende kan de omgeving ook profiteren van de opbrengst.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….