Het Nationale Groeifonds krijgt meer aandacht voor het klimaat

02 december 2020

De regering wil de komende 5 jaar 20 miljard investeren in toekomstige economische groei. Critici vreesden echter dat het investeringsbeleid van het Nationaal Groeifonds zich vooral op het vergroten van het bruto binnenlandse product (bbp) zou richten. Deze maatstaf geeft aan hoeveel geld er wordt verdiend, maar heeft weinig oog voor welzijn en negeert ook externe kosten van groei, zoals schade aan natuur en milieu. In een brief aan de Tweede Kamer laat de regering weten de kritiek ter harte te nemen. Bij het beoordelen van investeringsvoorstellen zal een onafhankelijke commissie rekening houden met CO2-emissie van de projecten. In de kosten-batenanalyse wordt bij wijze van spreken een prijskaartje op de emissie geplakt, zodat projecten met significante klimaatschade worden afgewezen als zijnde verliesgevend. Bovendien geeft de regering het parlement meer ruimte om het Groeifonds te controleren, aangeduid als  budgetrecht. De toezeggingen van de regering zijn mede het gevolg van de hoge tijdsdruk. Om het verdienvermogen van Nederland te versterken, wil de regering nog voor het einde van het jaar aan de slag met de eerste voorstellen en daarvoor is steun van de Eerste en Tweede Kamer nodig.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….