Hervorming elektriciteitsmarkt: steun moet tweezijdig

16 maart 2023

Vorig jaar lanceerde de Europese Commissie plannen om de elektriciteitsmarkt vergaand te hervormen. Om afnemers te beschermen tegen hoge prijzen, wilde de Commissie onder andere af van de koppeling tussen elektriciteits- en gasprijzen. Echter, aan die koppeling valt weinig te doen, want het is slechts de uitkomst van marktprocessen, net zoals kaas duurder wordt als marktprijzen voor melk stijgen. Wel kan de Commissie iets doen aan overwinsten die producenten van zon- en windenergie behalen als marktprijzen torenhoog zijn. In het formele voorstel wil de Commissie die winsten aanpakken in zoverre die productie door Lidstaten wordt gesubsidieerd. Zo legt Nederland met tientallen miljarden euro’s aan SDE-subsidies wel een bodem onder de inkomsten van zon- en windproducenten, maar geldt er geen plafond voor de te behalen winsten. Dat moet dus anders, aldus de Commissie. Via zogeheten verschilcontracten, oftewel Contract for Differences (CfD), betaalt de Staat subsidie als de marktprijs laag is en betaalt de producent aan de Staat als marktprijzen hoog zijn. Verder zet de Commissie in op verbreden van de productkeuze voor consumenten, zoals meerjaarscontracten, terwijl kwetsbare consumenten beter beschermd moeten worden. Voor dat laatste zouden Lidstaten noodleveranciers in het leven moeten roepen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….