Heibel bij aanleg nieuwe hoogspanningsverbindingen in Zeeland en Groningen

15 oktober 2018

TenneT heeft het contract met de bedrijvencombinatie Heijmans & Europoles voor de bouw van hoogspanningsmasten opgezegd. Het contract ter waarde van 250 miljoen euro werd begin 2017 aan de combinatie gegund en heeft betrekking op de bouw van hoogspanningsmasten voor de nieuwe verbindingen die in Zeeland (Borssele-Rilland) en Groningen (Eemshaven-Vierverlaten) worden aangelegd.  Heijmans meldt dat er tussen de opdrachtgever en bouwcombinatie verschil van inzicht is ontstaan, wat tot opzegging door TenneT heeft geleid. TenneT drukt zich iets minder diplomatiek uit en stelt dat de combinatie niet aan de kwaliteitseisen kan voldoen. Voor TenneT is dat belangrijk, want ten aanzien van de kwaliteit en duurzaamheid van het elektriciteitsnet wil TenneT geen concessies. TenneT streeft nu een minnelijke schikking met de combinatie na. Als dat niet lukt ziet TenneT geen andere mogelijkheid dan de aanzienlijke schade op de combinatie te verhalen.  De problemen hebben vooral consequenties voor de verbinding in Zeeland die onder andere nodig is voor het elektriciteitstransport van de in aanbouw zijnde windparken Borssele. TenneT onderzoekt echter nog wat de consequenties van de opzegging zijn voor de verbinding die eigenlijk in 2020 klaar zou moeten zijn.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….