Gunstig moment om de kolencentrale Hemweg 8 te sluiten?

11 maart 2019

De regering wil afdwingen dat de Amsterdamse kolencentrale Hemweg 8 per 1/1/2020 de poorten sluit.  Directe aanleiding voor deze stap is de zogenaamde klimaatzaak van Urgenda. In die rechtszaak wordt de regering opgelegd om in 2020 de CO2-uitstoot op Nederlands grondgebied met 25% terug te dringen. De regering is tegen die uitspraak in cassatie gegaan, onder andere omdat het klimaat niet gebaat hoeft te zijn met reductie van uitstoot in Nederland. Een uitspraak in die cassatie komt echter te laat voor het 2020-reductie-gebod. Derhalve is ferme actie vereist, zoals het sluiten van de Hemwegcentrale. De regering wilde die centrale toch al in 2023  dicht hebben en haalt dat nu dus drie jaar naar voren.  Die 2023-sluiting  wilde de regering afdwingen door onhaalbaar hoge eisen te stellen aan het gebruik van kolen voor de productie van  elektriciteit. Een werkwijze die vereist dat er vooraf goede afspraken worden gemaakt met de gedupeerden.

Volgens het persbericht overlegt de regering nog met eigenaar Nuon/Vattenfall over compensatie voor de schade van de vervroegde sluiting. Vanwege de huidige marktprijzen voor aardgas, steenkool, emissierechten en elektriciteit, zou die financiële schade best mee kunnen vallen. Lange tijd waren de marginale kosten van elektriciteitsproductie voor kolencentrales beduidend lager dan bij gascentrales. Dat is echter niet langer het geval. Aardgas is ten opzichte van steenkool relatief goedkoper geworden en emissierechten zijn de laatste tijd juist vrij duur. Dat laatste tikt door, omdat kolencentrales voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit bijna drie keer zo veel emissierechten nodig hebben dan gascentrales. Met andere woorden, kolencentrales zijn niet meer zo winstgevend als in de afgelopen jaren het geval was. Daardoor zou het best een gelukkig moment kunnen zijn om Hemweg 8 nog dit jaar te sluiten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….