Grootschalige energie uit water is vooralsnog veel te duur

01 april 2021

Met enige regelmaat duiken ze op: ideeën om duurzame energie op te wekken zonder de bekende nadelen zoals geluidoverlast, groot ruimtebeslag of aantasting van de natuur. Zulke, ideale, oplossingen trekken regelmatig de aandacht van de Tweede Kamer. Dat betreft onder andere het opwekken van elektriciteit uit het potentiaalverschil tussen zout en zoet water (blauwe energie), lange strekdammen in de Noordzee met turbines aangedreven door getijde-energie, energie uit de golfslag en valmeren waarin energie kan worden opgeslagen. Helaas hebben veel van zulke technieken enkele zaken gemeenschappelijk: te duur, te onzeker en/of te gering potentieel om een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie. Zulke nadelen kleven ook aan de meeste ‘energie uit water’ technieken. Dat schrijft de regering aan de Tweede Kamer die had gevraagd om onderzoek naar de mogelijkheid om energie uit water te winnen. Onderzoekers van TNO melden dat blauwe energie, een strekdam van 50 km loodrecht op de kust met turbines en energieopslag in een valmeer weliswaar een relatief hoog technisch energetisch potentieel hebben, maar dat deze technieken tot fors hogere systeemkosten leiden. Het potentieel van golfenergie is nog te onzeker, aldus TNO. De regering gaat daarom geen nieuw beleid opstellen voor energie uit water. Wel wil de regering de vinger aan de pols houden en in vierjarige cycli aandacht blijven schenken aan innovatieve technieken die nu nog te duur zijn.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….