Grootschalig zonneparklandschap bij Leeuwarden voorlopig van de baan

16 juli 2018

De Raad van State heeft een streep gehaald door de plannen van gemeente Leeuwarden om de aanleg van grootschalige zonneparken te vereenvoudigen. Leeuwarden wilde namelijk een groot aantal bestemmingsplannen aanpassen.  De opzet is dat als aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan, zonnepanelen en -collectoren mogen worden geplaatst zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Bovendien wilde de gemeente ook de mogelijkheid hebben zonneparken te kunnen toestaan als niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Dat zou gelden voor een aantal gebieden en voor maximaal 115 hectare. Die ruimhartigheid van de gemeente schoot een aantal omwonenden en belangenorganisaties in het verkeerde keelgat. Zij vrezen dat de groene buffer tussen de N31 en de dorpen Wirdum en Wytgaard,  verandert in een zonnepanelenwoestijn. Weliswaar eist de gemeente dat zonneparken landschappelijk moeten worden ingepast door middel van sloten en riet, plaatselijk in combinatie met struiken en/of in combinatie met kades langs het water. Echter, de gemeente wil ook een bouwhoogte van maximaal 2 meter toestaan. De Raad van State deelt de mening van de bezwaarmakers dat de zonneparken daardoor niet volledig aan het zicht zullen worden onttrokken. Volgens de Raad heeft de gemeente onvoldoende onderzocht en afgewogen of de gevolgen voor het landschap van grootschalige zonneparken in het betreffende gebied aanvaardbaar zijn. Daarom vernietigt de Raad het betreffende besluit.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….