Grootindustrie betaalt nauwelijks voor verduurzaming

13 augustus 2020

Milieudefensie is een campagne gestart om de grootindustrie meer te laten betalen voor de verduurzaming van de energievoorziening. Het zit de organisatie dwars dat de zware industrie verantwoordelijk is voor een significante uitstoot, maar niet of nauwelijks bijdraagt aan de kosten om die uitstoot terug te dringen. De gebeten honden zijn Tata Steel, die volgens Milieudefensie helemaal niets betaalt voor de eigen verduurzaming, en Shell, die als voorbeeld voor zware industrie wordt genoemd. De zware industrie veroorzaakt bijna 70% van de totale industriële CO2-uitstoot, maar betaalt slechts 20% van de kosten voor subsidies om de industrie te verduurzamen. Tegen 2030 lopen die subsidies op tot zo’n 550 miljoen euro per jaar, aldus Milieudefensie.  

Milieudefensie baseert de campagne op informatie die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur is opgevraagd, maar ook zonder die informatie is al sinds jaar en dag duidelijk dat de zware industrie relatief weinig energiebelasting en ‘opslag duurzame energie’ (ODE) betaalt. Die belastingen zijn namelijk degressief, dus per eenheid energie lager naarmate het verbruik hoger is. Bovendien gelden tal van vrijstellingen, bijvoorbeeld als elektriciteit wordt gebruikt voor metallurgische toepassingen zoals het smelten van aluminium. Die lage tarieven en vrijstellingen zijn bedoeld om werkgelegenheid bij bedrijven zoals Aldel voor Nederland te behouden, maar zorgen dus ook voor de nodige verontwaardiging.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….