Groningen wil lagere productie Groningsgas

08 mei 2019

De regering stelt jaarlijks vast hoeveel gas de NAM in Groningen mag winnen en onder welke voorwaarden. Aan deze gaswinningsbesluiten gaat een inspraaktraject vooraf en tegen de besluiten zelf kan bezwaar worden aangetekend. De winningsbesluiten hebben betrekking op een zogenoemd gasjaar. Dat is de periode die loopt van 1 oktober t/m 30 september, want dat sluit aan bij het ‘stookseizoen’ van gasverbruikers. Wat niet goed aansluit, zijn de juridische procedures rond de gaswinningsbesluiten.

Terwijl de winter 2018/2019 inmiddels achter de rug is, lopen bij de Raad van State nog steeds bezwaarprocedures tegen dat winningsbesluit. Naar verwachting doet de Raad halverwege juli dit jaar uitspraak. Ondertussen wordt het besluit voor gasjaar 2019/2020 voorbereid. De regering wil , in het geval van een normale winter, een plafond van 15,9 miljard m3 opleggen. De Groningse overheden zien dat niet zitten en pleiten voor een veel lager plafond. De minister moet meer rekening houden met de problemen veroorzaakt door gaswinning gerelateerde aardbevingen, aldus de provincie. De provincie wijst het grote publiek er alvast op dat instanties en burgers in de periode van 14 juni t/m 25 juli zienswijzen kunnen indienen op het ontwerp-besluit dat minister Wiebes op 14 juni publiceert.

Meer nieuws over de energiemarkt kunt u hier vinden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….