Groningen is veiliger door verlaging van de gaswinning

28 maart 2019

Het ligt voor de hand dat het verlagen van de gaswinning in Groningen ook leidt tot een lager veiligheidsrisico voor gebouwen. De vraag was echter wanneer dat risico voldoende verlaagd is om te kunnen spreken van een duidelijk lager veiligheidsrisico. In de jaarlijkse risicoanalyse van toezichthouder SodM wordt die vraag beantwoord: 2019. De kans op een beving van 3.6 of hoger neemt vanwege de lagere gasproductie in 2019 namelijk af van 14,5% naar 12,5%. Dat heeft een groot effect op de noodzaak om gebouwen te versterken. In plaats van 7200 gebouwen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen, gaat het nu om ‘slechts’ 5000 gebouwen. Een spectaculaire daling van 25%. Echter, de betreffende 2200 ‘veilige’ gebouwen blijven volgens SodM wel onderdeel uitmaken van het versterkingsprogramma. Regio en Rijk hebben namelijk afgesproken dat panden die in het versterkingsprogramma zijn opgenomen, daar onderdeel van blijven uitmaken, ook als de inzichten veranderen. Aan het versterkingsprogramma worden zelfs nog zo’n 3000 gebouwen toegevoegd. Dat vanwege leereffecten en verbetering van de computermodellen. Gebouwen in dat programma krijgen volgens minister Wiebes hoe dan ook een opname en beoordeling.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….